Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Przeglądy polskiej prasy i Internetu
2012/03/07 11:29:02
DEO w MG

Tydzień temu w Ministerstwie Gospodarki utworzono Departament Energii Odnawialnej – donosi na swoim blogu Grzegorz Wiśniewski, założyciel i prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej oraz prezes Związku Pracodawców FORUM ENERGETYKI ODNAWIALNEJ. DEO został powołany decyzją Premiera Tuska na wniosek Ministra Gospodarki Pawlaka. 

Na stronie departamentu czytamy, że do jego kompetencji należeć będzie przede wszystkim realizacja „zadań związanych z opracowaniem propozycji działań dotyczących odnawialnych źródeł energii, w tym biokomponentów i biopaliw ciekłych oraz jakości paliw ciekłych, zmierzających  do realizacji celów w zakresie udziału energii i paliw z odnawialnych źródeł energii zużywanych w sektorach energii elektrycznej, ciepła lub chłodu oraz transportu”. Więcej informacji o kompetencjach DEO na stronie (http://www.mg.gov.pl/Kontakt/DEO).

Funkcję kierownika DEO pełni obecnie Janusz Pilitowski, odpowiedzialny za ustawę o odnawialnych źródłach energii. Natomiast jeśli chodzi o stanowisko dyrektora nowego departamentu, to składania aplikacji właśnie mija.

Według Grzegorza Wiśniewskiego o utworzeniu Departamentu Energii Odnawialnej była słuszna  i przyczyni się do rozwoju całego sektora OZE. Blogger żywi również nadzieję, że ustanowienie energetyki odnawialnej jako samodzielnego obszaru administracji państwowej rychło pociągnie za sobą uchwalenie odrębnej ustawy o odnawialnych źródłach energii. Podkreśla także, iż w świetle cięć wydatków na administrację państwową, utworzenie nowego departamentu było z pewnością decyzją trudną i odważną, ale konieczną. Dowodzi ona, że zrównoważony rozwój odnawialnych źródeł energii nie jest w Polsce sprawą marginalną.

Blogger przyznaje, że najistotniejszym i najtrudniejszym zadaniem DEO będzie teraz poprawienie i uchwalenie ustawy OZE jeszcze do końca tego roku. Wierzy jednak, że nowy departament zasługuje na duży kredyt zaufania i czas na spokojną pracę.

 

Przegląd opracowany na podstawie informacji zawartych na stronie Ministerstwa Gospodarki (http://www.mg.gov.pl/Kontakt/DEO) oraz blogu Grzegorza Wiśniewskiego (http://odnawialny.blogspot.com/2012/03/departament-energii-odnawialnej.html)

Miłosz Wójcikpowrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości