Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Przeglądy polskiej prasy i Internetu
2010/12/20 15:30:34
Potencjał tkwi w kadrach

Inwestycje w infrastrukturę nie zawsze idą w parze z inwestowaniem w kapitał ludzki. To błąd, ponieważ pomiędzy kapitałem rzeczowym i ludzkim występują silne sprzężenia zwrotne. O potrzebie inwestowania w ludzi przekonuje na łamach „Dziennika Bałtyckiego” Aneta Wilmańska, zastępca prezesa PARP.

Polscy przedsiębiorcy najczęściej postrzegają rozwój firmy wyłącznie przez pryzmat nowych urządzeń czy maszyn – czytamy w artykule. Często nie zauważają, że ogromny potencjał tkwi w pracownikach, których większość zatrudniają małe i średnie przedsiębiorstwa – podaje „Dziennik Bałtycki”. Tymczasem nie ma dobrych projektów inwestycyjnych bez profesjonalnych kadr. To właśnie one są najbardziej potrzebne przy wdrażaniu innowacji, wprowadzaniu nowych produktów i obejmowaniu ich własnością intelektualną – wyjaśnia Aneta Wilmańska.

Sektor MŚP wytwarza około 50% PKB naszego kraju, dlatego też Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości kładzie szczególny nacisk na rozwój kadr w polskich firmach. Większość programów, które koordynuje, skierowanych jest właśnie na ograniczanie barier oraz budowanie potencjału w tym obszarze.

Projekty inwestycyjne wymagają również specjalistycznych szkoleń oraz sprawnego zarządzania. Aneta Wilmańska wymienia rodzaje wsparcia, dostępne dzięki działaniom Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wśród nich znajdują się szkolenia, doradztwo, studia podyplomowe czy szkolenia e-learningowe.

Ponadto PARP gwarantuje także wsparcie instytucji otoczenia biznesu, które świadczą usługi informacyjne i szkoleniowe dla przedsiębiorców. Na mocy porozumienia z PARP działa Krajowy System Usług oraz – czytamy w artykule.

Aneta Wilmańska w wypowiedzi dla „Dziennika Bałtyckiego” przekonuje, że dzięki takim działaniom rośnie potencjał polskich kadr, a tym samym – polska gospodarka staje się bardziej innowacyjna.

Izabela Rutkowska, materiał opracowany na podstawie artykułu „O biznesie wiedzą wszystko”, „Dziennik Bałtycki” z dn. 20.12.2010 r.powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości