Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Przeglądy polskiej prasy i Internetu
2011/12/20 13:41:07
ACTA a polska prezydencja

Rada UE podjęła decyzję o podpisaniu umowy handlowej dotyczącej zwalczania obrotu towarami podrobionymi. Było to jedno z działań podjętych w okresie polskiego przewodnictwa w Radzie Unii.

W dobie globalnej gospodarki, europejscy przedsiębiorcy, naukowcy oraz przedstawiciele branży kreatywnej narażeni są na kradzież ich dorobku oraz podrabianie produktów. Unia Europejska stara się z tym procederem walczyć i postanowiła podpisać umowę, która obowiązywać będzie na terytorium 27 państw członkowskich UE oraz Australii, Kanady, Japonii, Republiki Korei, Meksyku, Maroka, Nowej Zelandii, Singapuru, Szwajcarii oraz USA. Anti-Counterfeiting Agreement (ACTA) to porozumienie bazujące na regułach WTO. Jak podkreśla Ministerstwo Gospodarki zapobiega ono głównie naruszeniom własności intelektualnej, bez względu na rozmiar prowadzonej działalności gospodarczej, w szczególności w sektorach takich jak rolnictwo, przemysł, sztuka, kultura i nauka. To właśnie branże kreatywne narażone są najczęściej na walkę z nielegalną kradzieżą dorobku oraz własności intelektualnej. ACTA zmniejsza tym samym ryzyko strat ponoszonych przez polskie przedsiębiorstwa z tytułu sprzedawania przez inne podmioty podrobionych produktów i wdrażania nielegalnych rozwiązań.

Do korzyści płynących z podpisanego porozumienia należy zaliczyć  chociażby możliwość zachowania konkurencyjności europejskich przedsiębiorców, jak również pozytywny wpływ na zatrudnienie w UE i relacje handlowe z krajami trzecimi. Tym bardziej cieszy rola jaką w tym procesie odegrała Polska, a w szczególności przedstawiciele Departamentu Polityki Handlowej Ministerstwa Gospodarki, którzy w drugim półroczu przewodniczyli pracom Komitetu ds. Polityki Handlowej UE (TPC). Jak zauważa MG, Komisja odegrała wiodącą rolę w procesie uzgodnienia możliwości wyrażenia zgody Rady UE na podpisanie dokumentu.

Teraz zostanie skierowana do rozpatrzenia przez Parlament Europejski.

Na podstawie: http://www.mg.gov.pl/node/15111

 

* Przegląd polskiej prasy i Internetu został zaktualizowany w dniu 20.01.2012powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości