Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Przeglądy wydawnictw
2013/04/19 15:49:08
Przemysły kreatywne 2.0.12

Sektor kultury i przemysłów kreatywnych wskazywany jest jako jedno z fundamentalnych ogniw dynamizujących procesy gospodarcze na całym świecie. Potwierdzają to liczne dokumenty krajowe i europejskie, analizujące sytuację gospodarki. „Przemysły kreatywne 2.0.12” wydana w ramach projektu „Kultura naszym biznesem” przez Fundację Rozwoju Kina pokazuje potencjał sektora, innowacyjne sposoby realizacji przedsięwzięć oraz możliwości współpracy.

Opracowanie Joanny Alvarez poświęcone jest możliwościom współpracy międzysektorowej. Analiza studium przypadku współpracy przedsiębiorstwa działającego w obszarze przemysłu kreatywnego z jednostką naukową w ramach programu „Bon na innowacje”, pokazuje skuteczny sposób przełamywania barier tej współpracy, finansowania wdrożenia innowacji, poprawy konkurencyjności, jak również perspektywę dalszej, szerszej współpracy przedsiębiorstwa z jednostką naukową.

Artykuł Rafała Billa przedstawia koncepcję otwartej innowacyjności i analizuje jej najważniejsze zalety oraz zagrożenia w działalności biznesowej i naukowej. skupia się na możliwości wykorzystania tej praktyki w branży kreatywnej, podkreślając, że może ona wiele zyskać dzięki otwartemu i swobodnemu przepływowi idei.

Alicja Grawon podejmuje próbę identyfikacji zmian w sposobie projektowania i komunikowania utworów audiowizualnych oraz szerzej kulturalnych, będących konsekwencją rewolucji technologicznej. Integracja narzędzi cyfrowych i kanałów dystrybucji a przede wszystkim cyfryzacja wytworów kultury umożliwiają nie tylko nieskrępowana eksploatację, ale także bardziej zindywidualizowane dotarcie do widza. Jednym z innowacyjnych sposobów realizacji przedsięwzięć z zakresu kultury jest wykorzystanie opowiadania transmedialnego. Artykuł omawia tę nową formę realizacji projektów i przytacza przykłady z Europy i świata.

W kolejnym artykule, Alicja Grawon wspólnie z Martą Materską-Samek, omawiają najważniejsze zmiany na rynku kinowym związane zarówno z cyfryzacją jak i finansowaniem tej działalności. Analizują liczbę widowni kin w Polsce na tle krajów europejskich, porównują stan cyfryzacji kin, jak również prezentują najciekawsze innowacje wprowadzane dzięki zastosowaniu nowej technologii cyfrowej.

Andrzej Klimczuk w artykule „Przemysły kultury i kreatywne w regionie zróżnicowanym kulturowo” dokonuje łącznego omówienia dwóch wymiarów wykorzystania potencjału kultury województwa podlaskiego:  zróżnicowania kulturowego  oraz rozwoju przemysłów kultury i kreatywnych. Oba tematy  obejmują szczegółowe bariery i wyzwania wymagające interwencji oraz możliwe płaszczyzny współpracy.

Historię i osiągnięcia projektu  „Lublin 2.0. Interaktywna rekonstrukcja dziejów miasta” przybliżają Łukasz Kowalski i Joanna Zętar.  Jest to przykład przedsięwzięcia z obszaru dziedzictwa kulturowego, w którym na szeroką skalę wykorzystano nowe technologie internetowe. Dzięki niemu gromadzony od wielu lat zasób wiedzy za pomocą nowoczesnych narzędzi dociera obecnie do szerokiego grona odbiorców.

Maciej Mazerant omawia rolę interdyscyplinarności i jej oddziaływanie na przedsiębiorczość. Pojecie to rozumiane jako współpraca przedstawicieli różnych środowisk twórczych w tym naukowych, artystycznych, biznesowych, jest obecnie kluczowym czynnikiem generującym postęp we wszystkich dziedzinach życia i gospodarki. W rezultacie działań interdyscyplinarnych powstaje specyficzna nowa i możliwości zastosowania wyników prowadzonych prac. W wyniku połączenia wiedzy różnych  osób powstaje też innowacja. W ciekawy sposób analizuje czym jest przedsiębiorczość i jakie czynniki składają się na umiejętność przedsiębiorczego funkcjonowania. Zachęca do działania zespołowego i podaje liczne korzyści. W artykule znaleźć można także przykłady innowacji powstałych w ramach prac interdyscyplinarnych, gdzie nauka stanowiła uzupełnienie doświadczeń projektanta, także w sferze dotyczącej technologii. Opracowanie np. niewidzialnego kasku rowerowego „Hövding” wymagało m.in. analizy danych wypadkowych, testów zderzeniowych, z kolei kolekcja mebli multisensorycznych dla dzieci – wiedzy na temat rozwoju dziecka. W tradycyjnie działającej firmie rozwiązania takie z powodu różnych ograniczeń często nie miałyby szans na wykonanie. W odpowiedzi na te potrzeby powstają coraz bardziej popularne miejsca - otwarte pracownie/laboratoria, w których nowatorskie rozwiązania powstają we współpracy różnych, niezależnych podmiotów i ludzi.

Z kolei Michał Pałasz w swoim artykule przybliża podstawowe mechanizmy rządzące dystrybucją treści w mediach społecznościowych oraz najważniejsze zasady projektowania komunikatów przeznaczonych do publikacji w tego typu mediach. Rozpatruje to zagadnienie w aspekcie technologicznym, odnoszącym się do infrastrukturalnych uwarunkowań dystrybucji treści jak i merytorycznym tj. jakości, unikalności oraz wartości publikowanych treści dla odbiorców.

Ostatni artykuł, autorstwa Roksany Ulatowskiej, poświęcony jest nowym technologiom oraz czynnikom wspierającym i utrudniającym rozwój rynku gier komputerowych w Małopolsce. Branża ta została wpisana przez Ministerstwo Gospodarki na listę branż, które stanowią silną stronę polskiej gospodarki i mogą stać się narodową wizytówką. W ciągu kilku ostatnich lat rynek gier komputerowych stał się siłą napędową przemysłu kreatywnego.  Potwierdzają to rosnące notowania firm tej branży na giełdach papierów wartościowych, dane liczbowe z rynku a także współpraca z globalnymi wydawcami.  Ciągły rozwój  nie byłby możliwy bez wprowadzania nowych, innowacyjnych technologii. Z badań przeprowadzonych wśród przedstawicieli producentów gier wynika, że choć branża się rozwija, to firmy muszą borykać się z licznymi barierami. Badaczka omawia wskazywane najczęściej problemy związane z finansowaniem, współpracą ze środowiskiem naukowym i systemem wsparcia komunikacji między obiema sferami.

Zapraszamy do lektury.

Więcej informacji nt. innowacji, nowych technologii przemysłów kreatywnych oraz tendencji, mechanizmów i czynników, które kształtują potrzeby i perspektywy rozwoju rynku audiowizualnego znaleźć można w publikacji pt. „Innowacje i nowe technologie przemysłów kreatywnych – perspektywy rozwoju rynku audiowizualnego w Małopolsce”.

Autor opisu: Agnieszka Katowiczpowrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości