Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Przeglądy wydawnictw
2013/04/02 11:38:59
Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie

Na początku 2013 roku została wydana książka „Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie” autorstwa dr Marcina Karlika z Uniwersytetu Jagiellońskiego. składa się z 4 rozdziałów:

 1. Innowacje siłą rozwoju ludzkości
 2. Innowacyjne w szerokim kontekście społecznym
 3. Sfery zarządzania innowacjami w przedsiębiorstwie
 4. Zarządzanie innowacjami w praktyce

W pierwszej części możemy znaleźć prezentację podstawowych pojęć związanych z innowacjami. Do wielu tych definicji odwołuje się w kolejnych rozdziałach. Dodatkowo w tej części została szczegółowo przedstawiona historia wynalazczości oraz poszczególne fazy innowacji przełomowych.

W drugim rozdziale koncentruje się na zarządzaniu innowacjami, ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu społecznego. Zaprezentowane zostały kluczowe czynniki wpływające na zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwach, w tym czynniki polityczne, ekonomiczne, społeczne i technologiczne.

Rozdział trzeci, zatytułowany „Sfery zarządzania innowacjami w przedsiębiorstwie” to zbiór metod zarządzania innowacjami w firmach z uwzględnieniem siedmiu sfer zarządzania tj.:

 1. Zmiana strategii zarządzania,
 2. Kompetencje dla innowacji,
 3. Bezpieczeństwo własności intelektualnej,
 4. Realizacja projektów B+R,
 5. Finansowanie działalności innowacyjnej,
 6. Wspieranie postaw innowacyjnych,
 7. Poszukiwanie okazji do innowacji.

W ostatnim rozdziale dokonuje diagnozy stanu innowacyjności przedsiębiorstw za pomocą autorskiego siedmiokąta zarządzania innowacjami.

Ciekawym narzędziem wykorzystanym w książce „Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie”, są tzw. „kapsułki”, czyli uzupełnienia tekstu podstawowego o przykłady innowacyjnych przedsiębiorstw i znanych innowatorów. 

Fragment opinii recenzenta publikacji, prof. zw. dr. hab. Jana D. Antoszkiewicza: „Innowacje są podstawą rozwoju społecznego i gospodarczego. Stare produkty czy rozwiązania zbyt szybko znikają lub stają się zatorem dla przyszłości. to „kot chodzący własnymi drogami”. Musi być umiejętnie zarządzana − od pomysłu aż po wdrożenie − aby dzięki niej osiągnąć sukces. Książka dobrze wpisuje się w serię BNM, zarówno od strony problematyki innowacji, jak i zarządzania. omawia uwarunkowania rozwoju światowych innowacji w układzie historycznym, podaje wiele przykładów z praktyki polskich i zagranicznych firm, ukazując zarówno sukcesy, jak i porażki. Takie ujęcie daje Czytelnikowi szeroką panoramę spraw do przemyśleń oraz wskazówek, jak postępować w procesach sterowania organizacją i zarządzania jej innowacyjnością.”
 powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości