Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Teksty promujące instytucje
2010/10/18 13:38:54
Park w Kielcach: młody, ambitny, zdeterminowany

Kielecki ma idealne położenie, gdyż znajduje się pomiędzy pięcioma dużymi ośrodkami przemysłowymi, technologicznymi oraz administracyjno-finansowymi. Dobra współpraca z samorządem czyni z niego idealne miejsce dla firm, które wiążą swoją przyszłość z innowacjami i nowymi technologiami.

Kielecki (KPT) już od pierwszych chwil swego istnienia przyciąga uwagę polskich i zagranicznych inwestorów. Głównym jego atutem jest lokalizacja. Leży na szlaku najważniejszych węzłów komunikacyjnych w południowo-wschodniej Polsce, łączących Łódź, Warszawę, Kraków, Lublin oraz Rzeszów. Ale to nie wszystko. Każde z tych miast specjalizuje się w określonych branżach i usługach. Dysponują bogatym zapleczem biznesowym, naukowym i badawczym. Z kolei Kielce oraz całe województwo świętokrzyskie posiada bardzo dobre tradycje gospodarcze, przemysłowe oraz edukacyjne i naukowe. W tym mieście swoje początki miało wiele firm, które dziś są znane w Polsce i zagranicą, między innymi – Cersanit, grupa kapitałowa Kolporter, NOMI czy North Fish.

Od 1993 roku, dzięki Targom Kielce, stolica świętokrzyskiego jest najdynamiczniejszym ośrodkiem wystawienniczo-handlowym w Polsce oraz w Europie. Każdego roku odbywa się tutaj ponad 60 różnego rodzaju branżowych targów, połączonych z konferencjami naukowymi, pokazami i warsztatami, na które przyjeżdżają setki specjalistów z Polski i z całego świata.

Kolejnym atutem Kielc jest znajdująca się w Starachowicach (niecałe 40 km od miasta) Specjalna Strefa Ekonomiczna, z którą KPT od samego początku podjął współpracę. W przyszłości obie instytucje będą realizować wspólne przedsięwzięcia gospodarcze. Treść i zakres tej współpracy opisany jest dalej.

W trakcie tworzenia Parku przyjęto założenie, że będzie on narzędziem służącym rozwojowi i budowie gospodarki opartej na wiedzy z wykorzystaniem zaangażowania wszystkich znaczących podmiotów: przedsiębiorstw, samorządu, instytucji naukowych. Integracja działań wielu podmiotów pozwala na zmniejszenie kosztów aktywności gospodarczej na różnych jej poziomach, począwszy od operacyjnej, przez inwestycyjną, aż po marketing i promocję. Z drugiej strony, taka strategia zwiększa szansę na sukces rynkowy, co przekłada się bezpośrednio na wysokość zysków. Misją Kieleckiego Parku Technologicznego jest w jak najszerszym zakresie wspieranie rozwoju przedsiębiorczości i przedsiębiorstw bez względu na wielkość i pochodzenie kapitału oraz formę organizacyjną. Na szczególne względy mogą liczyć studenci i absolwenci kieleckich uczelni. Dużą zaletą Parku są wypracowane dobre relacje z władzami miasta. Jak często podkreśla prezydent Kielc Wojciech Lubawski, młodzi ludzie z regionu są zainteresowani prowadzeniem działalności gospodarczej. I to dla nich KTP przygotował specjalny pakiet wsparcia na początku drogi biznesowej.

Park współpracuje również z władzami regionu. KPT doskonale wpisuje się w założenia Regionalnej Strategii Innowacji. Jej celem jest stworzenie stałego partnerstwa między przemysłem, instytucjami otoczenia biznesowego, jednostkami naukowo-badawczymi oraz administracją rządową dla zdynamizowania działań innowacyjnych w regionie. Taka strategia w ocenie regionalnych władz przyczyni się do podniesienia konkurencyjności całego województwa świętokrzyskiego.

Park możliwości

Wsparcie w Kieleckim Parku Technologicznym znajdą zarówno nowe firmy, te działające od dłuższego czasu, jak i przedsiębiorstwa będące w fazie ekspansji rynkowej. Pomoc ta będzie realizowana w trzech obszarach: wynajmu nieruchomości, usług biznesowych i usług rozwojowych. Miasto Kielce na wdrożenie tych celów przekazało Parkowi tereny inwestycyjne, na których obecnie powstaje kompleks naukowo-przemysłowy o powierzchni 14 tys. metrów kwadratowych. Będzie składał się on z dwóch części: Inkubatora Technologicznego oraz Centrum Technologicznego.

(IT) to 4,6 tys. m kw. nowoczesnej powierzchni biurowej, usługowej i laboratoryjnej. Każdy oraz każda zainteresowana otrzyma tu pełen dostęp do infrastruktury szkoleniowo-konferencyjnej. Do dyspozycji przedsiębiorców przewidziano również miejsca parkingowe na77 samochodów osobowych i 5 dostawczych. adresowany jest głównie do osób działających w obszarze przedsiębiorczości akademickiej. Dla młodych adeptów biznesu w branży IT on przygotował specjalny program wsparcia realizowany w czterech etapach. Pierwszy to rozpoznanie, w czasie którego opracowuje się studium wykonalności. Drugim etapem jest preinkubacja. W tym czasie ma miejsce przygotowanie się do rozpoczęcia działalności, a lub może już korzystać z usług wspierających. Inkubacja jest trzecią fazą, w której następuje wdrożenie biznes planu. Ostatnim etapem jest przyspieszenie, czyli moment gdy wkracza na właściwą ścieżkę wzrostu, a jego cele nie wynikają już jedynie z teoretycznego biznes planu, ale z codziennej praktyki rynkowej.

W Inkubatorze Technologicznym swoją siedzibę znajdą m.in. firmy typu start-up oraz przedsiębiorstwa świadczące usługi w zakresie nowoczesnych technologii. Wszystkie moduły budynku, za wyjątkiem typu open space, gdzie wyposażenie należy do lokatora, są w pełni umeblowane i przystosowane do rozpoczęcia nowej działalności gospodarczej. W Inkubatorze Technologicznym przewidziano również Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne wraz z zapleczem socjalnym. W skład Centrum wchodzą sale szkoleniowe i konferencyjne wyposażone w nowoczesny sprzęt audio-video oraz kabiny do tłumaczeń symultanicznych. Jedna z kondygnacji budynku zostanie przeznaczona na laboratoria designu, które w przyszłości będą realizowały kompleksowy program wsparcia wzornictwa w regionie. LabDesign ma łączyć sztukę z biznesem i stanowić idealne miejsce dla projektantów oraz przedsiębiorców zajmujących się wzornictwem przemysłowym (szerzej na ten temat w dalszej części tekstu).

Drugim elementem Kieleckiego Parku Technologicznegojest Centrum Technologiczne (CT). Będzie to kompleks o łącznej powierzchni użytkowej 12,8 tys. m kw. W jego skład wchodzi budynek biurowo-laboratoryjno-produkcyjny oraz hala produkcyjna. Obie strefy zaprojektowane zostały w zgodnie z najnowszymi normami i trendami dla tego typu budynków. Wyposażone zostaną w wysokiej klasy infrastrukturę techniczną.

Budynek laboratoryjno-produkcyjny to dwie kondygnacje oraz 8 modułów. Tę część zaprojektowano tak, aby była możliwość niezależnego funkcjonowania poszczególnych jego elementów. Cała powierzchnia produkcyjna i laboratoryjna wynosi 3,7 tys. m kw. Na biurową przypada jedynie 238 metrów kwadratowych.Z kolei powierzchnia użytkowa hali produkcyjnej to 6,5 tys. m kw., z czego 2 tys. m kw. przypada na antresolę, którą przedsiębiorstwa będą mogły zagospodarować według własnych potrzeb i wymagań. We wszystkich modułach hali przewidziano niezbędne urządzenia infrastruktury technicznej oraz media. Powierzchnia placu składowego przy KPT ma powierzchnię 975 m kw. oraz miejsca parkingowe dla 328 aut osobowych i 20 ciężarowych. CT skierowana jest do krajowych i zagranicznych przedsiębiorstw, opierających swój rozwój na innowacyjnych rozwiązania w zakresie technologii produkcji i usług.

Dzięki dobrej współpracy z miastem, KPT sukcesywnie poszerza swoje tereny inwestycyjne przeznaczone dla inwestorów krajowych i zagranicznych. Wkrótce odda do ich dyspozycji obszar o powierzchni blisko 6 hektarów. Dużą zmianą jakościową dla KTP będzie moment, gdy część swoich terenów włączy do Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Starachowicach. Według planów ma to nastąpić w 2011 roku. Co władze Parku chcą w ten sposób osiągnąć? – Celem jest stworzenie jeszcze lepszych warunków do rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw funkcjonujących w oparciu o nowe technologie. Przedsiębiorcy działający w starachowickiej SSE otrzymają zwolnienia z podatku dochodowego oraz będą mogli korzystać z wszystkich zachęt stosowanych przez państwo i samorząd (np. ulgi od podatku od nieruchomości), a jednocześnie czerpać korzyści związane z działalnością w ramach parku technologicznego – mówi Szymon Mazurkiewicz, dyrektor Kieleckiego Parku Technologicznego.

Przedsiębiorcom, prowadzącym działalność gospodarczą na terenie SSE "Starachowice"  na podstawie zezwolenia, przysługuje zwolnienie od podatku dochodowego z tytułu określonych wydatków inwestycyjnych lub kosztów pracy. Wielkość ulgi oblicza się indywidualnie dla każdego przedsiębiorcy, uwzględniając założone przez niego parametry planowanej działalności. Pewną przeszkodą dla początkujących firm może być minimalna wysokość nakładów inwestycyjnych w wysokości 100 tys. euro.

Kielecki to także różnego rodzaju usługi biznesowe dla przedsiębiorców oraz firm. Zakres oferowanego wsparcia obejmuje m.in. bazę kontaktów, szkolenia, warsztaty, konferencje, doradztwo w zakresie własności patentowej i intelektualnej, komercjalizację technologii, planowanie strategiczne, zarządzanie innowacyjnymi produktami, wdrażanie nowych usług i produktów, pozyskiwanie zewnętrznego finansowania projektów, ocenę potencjału rynkowego przedsięwzięcia, doradztwo w zakresie przygotowania biznes planu oraz sporządzanie studium wykonalności inwestycji. Przedsiębiorstwom ulokowanym w KPT zapewnione zostaną konkurencyjne warunki rozwoju dzięki systemowi preferencyjnych stawek czynszowych za wynajem powierzchni. Cała infrastruktura Kieleckiego Parku Technologicznego zostanie oddana do użytku w czerwcu 2011 roku.

Aktywność

Obecnie kilkanaście firm jest zainteresowanych ulokowaniem swojej działalności gospodarczej w KPT. – Wszystko to dzięki skutecznej kampanii informacyjno-promocyjnej. Brak twardej infrastruktury na początkowym etapie nie jest przeszkodą w realizacji misji Parku – mówi Szymon Mazurkiewicz. – Dużą grupę stanowią młodzi przedsiębiorcy, co nas szczególnie cieszy. Na ich bieżące potrzeby odpowiadamy pomocą w postaci realizacji projektów miękkich. Jako przykład Szymon Mazurkiewicz podaje „BiznesStarter”, czyli konkursu na najlepszy biznes plan. W ramach projektu ”wyinkubowano” 20 przedsiębiorstw, które odnoszą sukces nie tylko w regionie świętokrzyskim, ale także w kraju i na świecie. Dyrektor Mazurkiewicz podkreśla, że ich działania nie mają charakteru sezonowego, związanego z jednym czy drugim konkursem, ale ciągły. Przedsiębiorcy lub firmy mogą w dowolnej chwili zwrócić się do przedstawicieli KPT po pomoc lub radę w zakresie sporządzenia biznesplanów bądź poszukiwaniu odpowiedniego źródła finansowania inwestycji. Mogą także skonsultować działania, które znajdują się w wyższym stadium przygotowania niż koncepcja.

Kielecki pomaga przedsiębiorcom także w inny sposób, organizując dla nich cyklicznie szkolenia i warsztaty. Już w listopadzie 2010 roku w ramach Kieleckich Dni Przedsiębiorczości Akademickiej (KDPA), młodzi przedsiębiorcy oraz studenci będą mogli poszerzyć swoją wiedzę z zakresu przedsiębiorczości i planowania swojej ścieżki kariery. Ale nie tylko. W czasie KDPA swoje pomysły biznesowe, wykorzystujące badania naukowe, będzie można skonsultować pod kątem możliwej komercjalizacji. W szkoleniach i warsztatach będzie mogło wziąć udział aż 180 osób.

Jak już wcześniej wspominaliśmy, twórcy Parku Technologicznego nie zapomnieli o designie i jego znaczeniu w innowacyjnej gospodarce opartej na wiedzy, zwłaszcza w tworzeniu produktów i usług. Opracowali długofalową koncepcję stworzenia kompleksowego programu wsparcia rozwoju wzornictwa w regionie świętokrzyskim. Nie zamierzają jednak tego projektu realizować samodzielnie. Kielecki do współpracy zaprosił Instytut Sztuk Pięknych Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach. W Inkubatorze Technologicznym na powierzchni 1000 m kw. powstanie jedno z najnowocześniejszych w Polsce laboratoriów designu - LabDesign, w którym obok działalności edukacyjnej i promocyjnej, projektanci i przedsiębiorcy realizowane będą konkretne wdrożenia biznesowe.

Ten ostatni pomysł doskonale wpisuje się w ogólnopolski projekt Zaprojektuj swój zysk, realizowany przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego. Przedsięwzięcie ma na celu skupienie szerokiego środowiska projektantów, przedsiębiorców i instytucji otoczenia biznesu poprzez podejmowanie wspólnych działań na rzecz stymulowania innowacyjności i konkurencyjności polskiego wzornictwa.W ramach tej inicjatywy około 1500 przedsiębiorców i 100 projektantów zdobędzie unikalną wiedzę i kompetencje w zakresie skutecznego tworzenia innowacyjnych wzorniczo produktów i zarządzania wprowadzaniem ich na rynek. Zaangażowane instytucje otoczenia biznesu stworzą sieć kooperacji, działającą na rzecz rozwoju polskich przedsiębiorstw poprzez wzornictwo. Uzupełnieniem działań szkoleniowo-warsztatowych będzie interaktywna platforma komunikacji, edukacji i promocji wzornictwa z szeroko rozwiniętą bazą danych wszystkich uczestników projektu.Dzięki udziałowi Kieleckiego Parku Technologicznego w tej inicjatywie, w Kielcach powstanie regionalny punkt informacyjny projektu, w którym przedsiębiorcy i projektanci z terenu województwa świętokrzyskiego uzyskają dostęp do informacji i specjalistycznej wiedzy. Będą również mogli uczestniczyć w działaniach szkoleniowo-doradczych, poświęconych tematyce rozwoju nowych produktów i zarządzania wzornictwem.

Dobra współpraca z władzami samorządowymi owocuje częstym udziałem przedstawicieli Kieleckiego Parku Technologicznego w misjach gospodarczych organizowanych przez Kielce oraz władze regionu. Celem takich wizyt jest wypromowanie regionu świętokrzyskiego na arenie międzynarodowej. Władzom miasta, województwa oraz Parku szczególnie zależy na kontaktach z Dalekim Wchodem – dlatego głównym adresatem oferty inwestycyjnej są Chiny. Potencjał przemysłowy i nieprawdopodobne tempo rozwoju chińskiej gospodarki generują kapitał, który może być z powodzeniem lokowany na terenach inwestycyjnych szybko rozwijających się regionów europejskich. – W czerwcu 2010 roku przedstawiciel KPT wziął udział w Wystawie Światowej EXPO, podczas której wspólnie z przedstawicielami miasta i reprezentantami pozostałych parków technologicznych w Polsce podjął ścisłą współpracę z chińskimi firmami i instytucjami promującymi oraz wspierającymi biznes. W planach mamy między innymi utworzenie Polsko-Chińskiego Inkubatora Naukowo-Technologicznego – informuje dyrektor Szymon Mazurkiewicz.

Miasto Kielce i województwo przyciągają uwagę chińskich przedsiębiorstw, zainteresowanych współpracą i wymianą handlową. Na początku września  stolicę świętokrzyskiego odwiedziła siedmioosobowa delegacja koncernu Suzhou Group Imp. & Exp., który jest jedną z największych w Chinach grup przemysłowo-handlowych. Jest on zaliczany do grona 500 największych chińskich przedsiębiorstw. W tym samym miesiącu z wizytą w Kielcach była delegacja członków stowarzyszenia China Association of Automotive Manufacturers, Special Vehicle Sub-Association (CAAM-SV). Organizatorem wyjazdu (a zarazem członkiem CAAM-SV) był Państwowy Instytut Hanyang Special Purpose Vehicle Institute. Stowarzyszenie CAAM-SV liczy 120 znanych na azjatyckim rynku producentów specjalistycznych samochodów, takich jak ciężarówki, cysterny, wywrotki, przyczepy, naczepy, samochody dostawcze, wózki itp.

Chińscy przedsiębiorcy oraz stowarzyszenia biznesu i instytucji okołobiznesowych zapowiadają kolejne wizyty w Kielcach i w regionie, a KPT stara się aktywnie do nich przygotowywać.  Kielecki już teraz pracuje nad udziałem w listopadowych targach inwestycyjnych „China Overseas Investment Fair”. Jest to największa impreza tego typu w Azji. Władze Parku nie tylko zamierzają tam zaprezentować swoją ofertę inwestycyjną, ale także bacznie obserwować, co inni mają do zaproponowania. Jak podkreśla dyrektor Mazurkiewicz, nie chodzi tu o proste rozwiązań, ale takie dopasowanie oferty KPT, by była ona zgodna z aktualnymi trendami obowiązującymi na świcie. Oczywiście KPT będzie zachęcać chińskich inwestorów do ulokowania swoich przedsięwzięć na terenie Parku. Ponadto przedstawiciele KPT reprezentowali miasto Kielce i region świętokrzyski w 27 światowej konferencji Parków Naukowo-Technologicznych w Daejeon w Korei Południowej. Forum to jest szczególnie ważne, a decyzje tam podejmowane mają skutek globalny.

Władze Parku rozumieją, że oprócz kontaktów międzynarodowych, istotne jest także posiadanie kontaktów z innymi instytucjami działającymi w sferze wysokiej techniki i nauki. Dlatego też w czerwcu 2010 roku Kielecki przystąpił do Stowarzyszenia Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Parków Technologicznych.

 

Rys. Schemat celu synergicznego KTP.

:Jacek Strzelecki 

Dziennikarz, prawnik, sinolog. Od 1997 zajmuje się gospodarką, finansami i prawem Chin. Obecnie dziennikarz miesięcznika „Gazeta Bankowa”. kilkuset tekstów na temat chińskiej gospodarki i finansów oraz rozmówek polsko-chińskich: „Jak to powiedzieć po chińsku” dla wydawnictwa Powszechna oraz poradnika „Jak robić interesy w Chinach” Almanach Eksportera 2009 dla Domu Wydawniczego KIG. W 2010 roku wyróżniony w VIII edycji konkursu NBP dla dziennikarzy o nagrodę im. Władysława Grabskiego. Napisz do autora

 


powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości