Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Teksty promujące instytucje
2011/10/05 14:07:18
Podlaski Bielizny

Bieliznę z białostockiej „Wzorcowej” kupowały nasze babcie i matki. W okresie Polski Ludowej było to prawdziwe zagłębie bieliźniarskie, nie mające sobie równych w kraju. Dziś spółdzielni tekstylnych już nie ma, ale firmy z Podlasia, które produkują i projektują bieliznę dla wymagających klientek XXI wieku często podkreślają swoje powiązania z historią. To właśnie tradycja wśród podlaskich firm sprawiła, że z ich inicjatywy w 2008 roku doszło do powołania inicjatywy klastrowej o nazwie „Podlaski Bielizny”. Po trzech latach działania ma na swoim koncie nie tylko świetną promocję i wyjazdy zagraniczne. Klientki mogą znaleźć w sklepach produkty z pierwszej wspólnej serii firm klastra, wyprodukowanej pod szyldem „Silver Collection”.

Firmy produkujące bieliznę na Podlasiu swoimi korzeniami sięgają okresu PRL, ale ich sposób funkcjonowania uległ od tego czasu dużym zmianom. Przez lata takie przedsiębiorstwa jak Ava, Axami, Gaia, Gorteks, MAT czy Kinga budowały swoją markę, przywiązywały polskie klientki do swoich produktów oraz konkurowały z największymi producentami odzieży z Łodzi. Dziś łącznie aż 40% towaru jest eksportowane poza granicę Polski. Aby móc sprostać wymaganiom współczesnej, coraz bardziej konkurencyjnej gospodarki potrzebne było coś więcej niż dobry produkt i jego odbiorcy. Firmy z branży bieliźniarskiej na Podlasiu postanowiły nawiązać współpracę, by móc poszerzyć pole promocji swoich marek nie tylko w kraju, ale także za granicą oraz sprawniej wdrażać innowacje.

Jak podkreśla koordynatorka klastra, Marta Zawieracz, utworzenie powiązania kooperacyjnego było po części także receptą na kryzys gospodarczy, który odczuły firmy z regionu Polski Wschodniej w 2008 roku. Mimo, iż województwo podlaskie jest jednym z najmniejszych regionów pod względem potencjału gospodarczego w Polsce, to działają w nim liczne klastry, z czego Podlaski Bielizny znajduje się w czołówce najlepszych(„Klastry w województwie podlaskim”, bezpłatny Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2011 r., s. 4). Na Podlasiu obok Podlaskiego Klastra Bielizny działają prężnie także m.in. takie powiązania jak: Instytucji Otoczenia Biznesu, Obróbki Metali, Północno-Wschodni Edukacji Cyfrowej, Uzdrowisko Supraśl oraz Wschodni Budowlany. Opisy wszystkich instytucji można znaleźć w najnowszym katalogu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pt. „Klastry w Województwie Podlaskim” wydanym w ramach projektu „Polskie klastry i polityka klastrowa” w 2011 roku.

Cele przyjęte przez

Podlaski Bielizny nie jest powiązaniem zamkniętym, chociaż kryteria dostępu w przypadku każdej firmy chcącej włączyć się do stowarzyszenia są wyznaczanie indywidualnie przez Zarząd Stowarzyszenia Podlaski Bielizny. „Zależy nam na Członkach aktywnych, którzy poprzez swoje uczestnictwo włączą pewne wartości i nowe pomysły na rozwój” – podkreśla Marta Zawieracz, koordynatorka powiązania. działa na zasadzie partnerstwa, firmy mogą w nim aktywnie działać niezależnie od liczby zatrudnianych przez nie pracowników czy sukcesów gospodarczych, jakie odnoszą. Do jego zadań należy przede wszystkim reprezentacja producentów oraz dystrybutorów bielizny wyprodukowanej na Podlasiu oraz wsparcie rozwoju ich firm. dąży do zwiększania innowacyjności branży bieliźniarskiej w regionie poprzez wykorzystywanie do produkcji bielizny najnowocześniejszych technologii i najlepszych surowców. Kolejnym celem, jaki postawiło przed sobą podlaskie powiązanie jest współpraca na rynkach międzynarodowych, która objawia się głównie poprzez udział przedstawicieli klastra na zagranicznych targach oraz spotkaniach branżowych. „Takie wyjazdy są także doskonałą okazją do promocji regionu Polski Wschodniej na arenie międzynarodowej” – dodaje Marta Zawieracz. Podlaski Bielizny zamierza także stworzyć swoim członkom warunki do rozwoju specjalistycznych studiów projektowych, na które nie mogłyby sobie pozwolić pojedyncze przedsiębiorstwa. W grupie łatwiej jest także nawiązywać współpracę z ośrodkami naukowymi, uczelniami wyższymi oraz instytutami badawczymi. Takie doświadczenia z powodzeniem mogą być wykorzystywane w wypracowaniu wspólnej technologii produkcyjnej i serii produktów klastra. Wymienione kompetencje klastra nie są jedynie zapisem na papierze. Jak zapewnia koordynatorka powiązania, członkowie chętnie i aktywnie współpracują ze sobą od samego początku wspólnej działalności, a o efektach tej współpracy można przeczytać w dalszej części tego artykułu.

Współpraca z otoczeniem biznesu

Już od momentu założenia, powiązanie dba o kontakty z instytucjami otoczenia biznesu. Pierwszą z którą nawiązano aktywną współpracę jeszcze w 2008 roku jest Centrum Promocji Podlasia– instytucja działająca na rzecz podnoszenia konkurencyjności regionu. Przedstawiciel jednostki badawczo - rozwojowej uczestniczył w początkowej fazie rozwoju klastra, brał udział w odbywających się spotkaniach zarządu oraz doradzał i wspierał działania operacyjne. „Celem spotkań było wypracowanie strategii wspólnych działań powiązania zmierzające do uzyskania przewagi konkurencyjnej nad innymi firmami z branży dzięki kooperacji” – wyjaśnia Marta Zawieracz. Następnie w dalszej fazie rozwoju podpisał porozumienie z Wyższą Szkołą Finansów i Zarządzania w Białymstoku, która zobowiązała się wspierać powiązanie na wielu płaszczyznach. Najważniejszą z nich jest udostępnienie bazy naukowej i dydaktycznej na potrzeby projektów realizowanych przez oraz zapewnienie wsparcia w przedsięwzięciach badawczych. Ważnym elementem współpracy jest także merytoryczna pomoc naukowców przy tworzeniu strategii promocji marki klastra oraz przy opracowywaniu nowych narzędzi marketingowych. Pracownicy firm zrzeszonych w Podlaskim Klastrze Bielizny mogą ponadto liczyć na udogodnienia przy podejmowaniu studiów wyższych oraz niższe stawki czesnego na WSFiZ. Kolejną instytucją, która zdecydowała się wejść do współpracy z Podlaskim Klastrem Bielizny jest Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży. Porozumienie o współpracy podpisano w 2011 roku, a pierwsze wspólne działania z zakresu wykorzystywania nowoczesnych technik promocji oraz marketingu sieciowego zaplanowano na 2012 rok.

z dotacją lub bez

Fundusze unijne dla klastra powinny być jedynie środkiem do realizacji zadań, a nie jego celem. Powiązaniom kooperacyjnym, które powstały nie z inicjatywy przedsiębiorstw, ale w odpowiedzi na możliwości, jakie stworzyły środki unijne nie wróży się długiego żywotu. Z taką opinią możemy się spotkać w środowisku eksperckim z obszaru klasteringu, o czym można przeczytać także w artykule na Portalu Innowacji. Wzorem tego poglądu zdaje się podążać także Podlaski Bielizny. Projekty ze środków unijnych przyspieszyły tempo rozwoju powiązania, ale nie zdominowały jego działalności. „ powstał z inicjatywy przedsiębiorców, a nie w wyniku szans jakie stworzyły fundusze unijne. Wspólne działania klastra nie były w żaden sposób uzależnione od projektu unijnego. Gdybyśmy nie otrzymali dużej dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, firmy byłyby nadal zainteresowane współpracą” – podkreśla Marta Zawieracz, koordynator klastra. Wspomina jednocześnie, że pierwsze niepowodzenie w staraniach o dotację na wyjazd do Paryża nie przekreśliło planów targowych: „Środków nie dostaliśmy, ale wyjazd i tak się odbył”. Nie zniechęciło to jednak władz klastra do dalszych starań o unijne wsparcie. Fundusze europejskie, jakie pozyskał z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej w 2009 roku pozwoliły nabrać wiatru w żagle. Projekt pt. „Rozwój kooperacji firm z branży bieliźniarskiej z regionów Polski Wschodniej” na kwotę 4 mln zł zaczął być realizowany w styczniu 2010 roku i bardzo szybko można było zobaczyć efekty unijnego wsparcia. Jego realizacja przewidywała rozwinięcie form współpracy klastra z instytucjami otoczenia biznesu, wzmocnienie konkurencyjności i innowacyjności firm zrzeszonych w Stowarzyszeniu oraz poprawę rozpoznawalności podlaskich marek bielizny w Polsce i na świecie. Z punktu widzenia klastra nie były to wygórowane postanowienia, gdyż firmy, które przystąpiły do porozumienia w 2008 roku chętnie i aktywnie ze sobą współpracowały od samego początku. „Projekt ma raczej na celu pogłębienie i umocnienie tej współpracy” – wyjaśnia Marta Zawieracz i wśród głównych efektów działań projektowych wymienia przede wszystkim działania promocyjne, które wymagają znacznych nakładów finansowych, a z dotacją dużo łatwiej jest zrealizować takie plany jak sezonowego katalogu produktów klastra, organizowanie pokazów mody dwa razy do roku (jeden odbywa się w Białymstoku, drugi w Olsztynie). Dużych nakładów finansowych wymaga także promocja w Internecie oraz nowoczesna internetowa Podlaskiego Klastra Bielizny, która wychodzi naprzeciw potrzebom przedsiębiorców współpracujących ze sobą. W serwisie http://spkb.com.pl działa interaktywne forum dyskusyjne dla członków klastra, kontrahentów oraz giełda surowców, która w sprawny i innowacyjny sposób wykorzystuje najnowocześniejsze techniki współpracy B2B (Business to Business). Środki unijne otrzymane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego pozwoliły również na zaspokojenie potrzeb infrastrukturalnych: rozbudowane zostało biuro klastra w Białymstoku, zatrudniono dodatkowego pracownika oraz opracowano szereg dokumentów klastra takich jak: Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Podlaski Bielizny, Strategia Marketingowa, Zasady Komunikacji, Koncepcja Wspólnej Marki Parasolowej.

nastawiony na rozwój

Koordynatorka klastra, Marta Zawieracz zapewnia, że PO RPW na lata 2007-2013 to nie będą jedyne środki z Unii Europejskiej, jakie chcą pozyskać na rozwój powiązania. „W tym roku złożyliśmy kolejny projekt, z działania I.4 Programu Rozwój Polski Wschodniej. Czekamy na wynik oceny merytorycznej” – informuje. Kolejne projekty mają pogłębiać współpracę oraz wzmacniać pozycję powiązania w Polsce i na świecie. Ponadto na dwie płaszczyzny, nad którymi uczestnicy klastra powinni jeszcze popracować zwrócił uwagę raport Polskiej Agencji Rozwoju Regionalnego pt. „ klastrów w Polsce”. Wśród problematycznych obszarów wymieniono wówczas potrzebę internacjonalizacji oraz szkolenia pracowników. Raport wydano w 2010 roku, a już w bieżącym roku zaczął realizować plany związane z ekspansją międzynarodową. Targi Mode City w Paryżu, które odbyły się w dniach 9-11 lipca 2011 r. należą do największych zagranicznych wydarzeń z udziałem Podlaskiego Klastra Bielizny. Wyjazd zaplanowano we współpracy z Państwową Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ S.A), która na ten cel otrzymała dotację z Unii Europejskiej (działanie I.4 Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej). Podlaski Bielizny po raz pierwszy wziął udział w paryskich targach jako wystawca, a nie jak dotychczas – jako zwiedzający. „Wyjazd ten był dla nas niezmiernie ważny ponieważ zaowocował nawiązaniem wielu ciekawych kontaktów z zagranicznymi kontrahentami oraz złożeniem bezpośrednich zamówień” – podsumowuje koordynatorka klastra, Marta Zawieracz. Wyjazd do Paryża to nie ostatnie miejsce, jakie odwiedzi w najbliższej przyszłości . Na nowy rok zaplanowano już dwa kolejne udziały w targach organizowanych za granicę. Relację z lipcowego wydarzenia wraz ze zdjęciami można znaleźć na stronie www.polskawschodnia.gov.pl. Podlaskie powiązanie kooperacyjne zamierza także wzmocnić kapitał ludzki swojego klastra poprzez realizację projektu szkoleniowego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Doświadczenia z okresu programowania 2007-2013 z pewnością przydadzą się władzom stowarzyszenia w nowej perspektywie finansowej. O tym, na jakie wsparcie będą mogły liczyć polskie klastry można będzie przeczytać na łamach Portalu Innowacji, w subportalu pt. „Polityka innowacji” w momencie, gdy Komisja Europejska poinformuje o rozdziale środków na lata 2014-2020.

Innowacyjne firmy bieliźniarskie  

Obecnie do Podlaskiego Klastra Bielizny należy 14 firm, z czego trzy to przedsiębiorstwa zajmujące się dystrybucją: Kontri Sp. o.o. prowadzi duży sklep internetowy www.kontri.pl, w którym istnieje możliwość zakupu wszystkich produktów oferowanych przez firmy należące do klastra,  Embolos prowadzi sklep internetowy Dynamiczna.pl oraz Mada J. Tomalik, M. Obuchowicz Sp.j., która zajmuje się handlem hurtowym bielizny damskiej. Ponadto do klastra należy także jeden producent maszyn do szycia – Lechmasz Leszek Kudzinowski oraz dwie agencje reklamowe Kamber Grzegorz Kownacki, Rastermedia Jarosław Pietroczuk. Pozostali członkowie powiązania to firmy produkujące bieliznę, czyli 8 przedsiębiorstw, z których każde ma duży wkład do Polskiej produkcji bieliźniarskiej. Do klastra należą:

Wszyscy członkowie, oprócz aktywności na płaszczyźnie Klastra starają się wdrażać innowacje we własnych przedsiębiorstwach, także wykorzystując możliwości jakie stwarza Unia Europejska przedsiębiorstwom, które chcą się rozwijać. Ava dzięki dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego wyposażyła swoją firmę w wysoce innowacyjną maszynę do precyzyjnego rozkroju materiałów potrzebnych do wyrobu bielizny. Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych rozwiązań, produkty wytwarzane masowo nie odbiegają od pierwowzoru skonstruowanego ręcznie, a cienkie szwy pozwalają na zachowanie wysokiej jakości produktów. Dużą aktywnością w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania może pochwalić się także Kinga Sp. z o.o., która otrzymała dofinansowanie z Programu Innowacyjna Gospodarka w ramach działania 6.1 „Paszport do eksportu” na zwiększenie eksportu produktów Kingi za granicę oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na stworzenie profesjonalnego serwisu wizerunkowo-sprzedażowego. Nowy sklep internetowy Kingi, który powstał w wyniku realizacji projektów korzysta z najnowocześniejszych technik łączenia oferty firmy z profesjonalnym sklepem online, dzięki czemu użytkownik może się poczuć jakby robił zakupy w ekskluzywnym butiku, a nie w Internecie. O źródłach finansowania innowacji w firmach można przeczytać w subportalu „Finansowanie innowacji” na Portalu Innowacji.

Silver Collection – innowacyjny produkt klastra

Trevira Bioactive to innowacyjna wykorzystania jonów srebra, jaką zastosowano w pierwszej wspólnej kolekcji klastra by uzyskać antybakteryjną bieliznę. Linia bielizny damskiej Silver Collection jest pierwszym produktem współpracy przedsiębiorstw bieliźniarskich z Podlasia, a bieliznę wykonaną tą technologią można kupić we wszystkich sklepach internetowych producentów oraz w serwisie www.kontri.pl. Silver Collection jest nie tylko dowodem na to, że produkcja odzieży może być innowacyjna i korzystać z najnowocześniejszych rozwiązań. Wyprodukowanie tej kolekcji świadczy o doskonałej współpracy podlaskich przedsiębiorstw, które konkurując między sobą o odbiorcę jednocześnie budują jedną markę.

Kontakt:

Marta Zawieracz – koordynator Podlaskiego Klastra Bielizny

Ul. Legionowa 30/108

15-281 Białystok

Tel. 85 – 742 – 02 – 47

www.spkb.pl

e-mail: BIURO@spkb.pl

Fot. Podlaski Bielizny / Zdjęcia pochodzą z tegorocznego wyjazdu Klastra na Targi City Mode do Paryża. Na pierwszym zdjęciu Axami, na drugim Andrzej Kuźmicki (Gaia), Małgorzata Zacharkiewicz (Mat), Andrzej Szeremeta (Gorteks), Kinga Lesisz (Kinga), Teresa Słonicz (Gracya), Ewa Barszczewska (Kostar), Edyta Skutnicka (Axami), Przemysław Nowik (Ava)


Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi tekstami promującymi instytucje: 


 

Autor:Izabela Rutkowska 


powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości