Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Teksty promujące instytucje
2011/04/13 09:35:10
Centrum Innowacji – Akcelerator Technologii Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego

Łódzka instytucja nie boi się wyzwań XXI wieku. Czerpie z USA oraz uczestniczy w europejskim projekcie First Motion, chcąc kreować zmiany w polskim przemyśle kreatywnym. Nie zapomina także o młodych. Inkubator Przedsiębiorczości, który działa na Uniwersytecie Łódzkim, już dziś jest źródłem innowacyjnych pomysłów i biznesów. 


Centrum Innowacji działa od 2003 roku. Program Offsetowy związany z zakupem przez Polskę samolotów F-16 oraz nawiązanie współpracy z Uniwersytetem Teksańskim zmobilizowały zespół do połączenia sił z działającym Akceleratorem Technologii. Na tej podstawie powstała w 2007 roku Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego, która dziś należy do najbardziej aktywnych i innowacyjnych instytucji tego typu w kraju. Działającego obok niej nie powstydziłaby się zaś żadna uczelnia w Polsce. Program Offsetowy, w jakim wzięło udział Centrum Innowacji w 2003 roku, otworzył przed jego pracownikami oraz partnerami nowe horyzonty. Jego realizacja stworzyła małym i średnim przedsiębiorstwom z regionu łódzkiego możliwość nawiązania współpracy z firmami amerykańskimi. Branże, które wyniosły najwięcej korzyści z projektu to informatyka, telekomunikacja, oraz energetyka. – Pozyskaliśmy współpracując z Uniwersytetem w Austin, zapoznaliśmy się z dobrymi praktykami i próbujemy je wdrażać u siebie – podkreśla Ewa Postolska, prezes Fundacji Uniwersytetu Łódzkiego. 

W Inkubatorze rodzą się pomysły

Lata 2003-2007 to okres bardzo owocny dla łódzkiej jednostki. Centrum Innowacji uruchomiło Inkubator oraz wdrożyło szereg programów doradczych dla studentów i absolwentów uczelni z regionu. Przygotowano odpowiednią infrastrukturę oraz wyposażono stanowiska pracy, z których obecnie korzysta 12 firm. Trzy z nich testują swoje pomysły na zasadzie preinkubacji, przygotowując się do uruchomienia firm. Wkrótce może przybyć miejsca dla nowych, innowacyjnych firm, bowiem Fundacja przygotowuje się do zmiany swojej siedziby. Przy okazji uratuje jeden z cennych obiektów pofabrycznych w Łodzi. Od początku działalności Inkubatora z oferty wsparcia skorzystało już w sumie 37 firm. Zdecydowana większość działa już samodzielnie na rynku i ma na swoim koncie pierwsze zmiany organizacyjne, rozmowy z inwestorami i tworzenie spółek z Funduszami Inwestycyjnymi. Od sierpnia 2010 roku Fundacja realizuje Łódzką Akademię Przedsiębiorczości Akademickiej (ŁAPA), projekt dofinansowany ze środków Programu Kapitał Ludzki, który pod swoje skrzydła przygarnął już rzesze studentów, doktorantów, pracowników naukowych i absolwentów z regionu łódzkiego. Głównym celem działań w ramach projektu jest szeroka promocja idei przedsiębiorczości akademickiej oraz komercjalizacji wiedzy do biznesu. Organizowane są warsztaty, szkolenia oraz kursy e-learningowe. Ponadto każdy z uczestników projektu ma dostęp do bezpłatnego doradztwa, zarówno w formie rozmowy z ekspertem, jak i możliwości przedyskutowania problemu w szerszym gronie. Warsztaty i szkolenia dotyczą różnych kwestii związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, ochrony własności intelektualnej, poszukiwania możliwości dofinansowania czy sposobów skutecznej promocji. Najważniejszym elementem projektu są jednak konkursy na biznesplany. Właśnie zakończono przyjmowanie zgłoszeń w czwartej edycji, która potwierdza, że zainteresowanie przedsiębiorczością akademicką ciągle wzrasta. – Z konkursu na konkurs obserwujemy coraz większą liczbę zgłoszeń. W pierwszym konkursie zgłosiło się do nas 50 osób, w ostatnim złożono już prawie 80 aplikacji. Cały czas widać potrzebę informacji w tym zakresie – podsumowuje Ewa Postolska. Najlepsze biznesplany zostaną ogłoszone podczas konferencji BizShow#2. Mali mogą więcej. Kolejny konkurs Fundacja planuje ogłosić w maju 2011 roku, zaś wyniki poznamy w listopadzie. Podczas trwania projektu odbędą się łącznie trzy konferencje, których największym atutem będzie poruszanie zagadnień, których potrzebę omówienia zgłoszą sami studenci. Kwietniowe spotkanie zostanie poświęcone marketingowi start-’ów, a jego najważniejszą część stanowić będą wypowiedzi właścicieli przedsiębiorstw, które odniosły sukces.

Do Inkubatora najchętniej zgłaszają się ci, którzy mają pomysły z zakresu IT. Założenie tego typu biznesu nie jest bowiem wymagające kosztowo. Drugim czynnikiem, który przyciąga tego typu pomysły jest także możliwość realizacji biznesu od pomysłu do usługi w stosunkowo krótkim czasie, nawet trzech miesięcy. – Innowacyjność w branży IT jest na topie. Znalezienie nowego pomysłu jest stosunkowo łatwe, branża dynamicznie się rozwija, cały czas otwierają się nowe perspektywy – wyjaśnia Tomasz Berliński, specjalista ds. projektów w Fundacji UŁ. Darmowe szkolenia, doradztwo i fachowa pomoc przy założeniu własnego przedsiębiorstwa kuszą nie tylko studentów łódzkich uczelni. Do projektu coraz chętniej zgłaszają się zespoły badawcze, które opracowały ciekawe wyniki i chciałyby skomercjalizować efekty swoich działań.

Udział w konkursie na biznesplany otwiera drzwi do Inkubatora. Po poprzednim Konkursie na pomysł na biznes w biurach przy ulicy Matejki zasiadło kolejne 10 osób, pięcioro z nich otrzymało zaproszenie do rozmowy z inwestorami: aniołami biznesu lub funduszami zalążkowymi.  W bieżącym Konkursie w kwietniu 2011 roku zaproszenie do Inkubatora UŁ oraz na konsultacje biznesowe i eksperckie zaproszenie otrzyma 14 pomysłodawców, a kilka projektów jest obiecujących dla inwestorów. W kapitule konkursu zwykle uczestniczą przedstawiciele inwestorów – np. menedżerowie funduszy inwestycyjnych, którzy okiem zawodowca oceniają projekty. Sprawdzają innowacyjność, ale przede wszystkim zwracają uwagę na to, czy projekt ma szansę osiągnąć sukces i przynieść zyski. – Zaproszenie na dalsze rozmowy jest bardzo dużym sukcesem dla początkującego przedsiębiorcy – dodaje Ewa Postolska. Najbardziej znaną, sfinalizowaną umową  Fundacji i Inkubatora UŁ jest Listonic, która otrzymała wsparcie funduszu inwestycyjnego BBI Seed Fund. O Listonicu pisaliśmy na Portalu Innowacji w artykule „Z komórką na zakupy”.

Centrum Innowacji – Akcelerator Technologii współpracuje z kilkoma funduszami zalążkowymi i sieciami aniołów biznesu, wśród nich znajdują się BBI Seed Fund, Grupa Satus, i Speed Group. Z ich uczestnictwem odbyło się kilka for inwestycyjnych, które nie były bezpośrednio związane z konkursem. Podczas takich spotkań pomysłodawcy mogą porozmawiać i nawiązać kontakty niezbędne do rozpoczęcia późniejszej współpracy. Zadaniem Fundacji jest odpowiednie przygotowanie uczestników do tych spotkań i prezentacji ich biznesplanów.

Oczekiwanie wysokiego potencjału wzrostu nie jest jednak jedynym kryterium wyboru najlepszego biznesplanu. Kapituła konkursowa pozwala zaistnieć także tym przedsiębiorcom, których pomysły nie miałyby szans otrzymać wsparcia funduszu inwestycyjnego ze względu na zbyt wysokie ryzyko niepowodzenia. Doceniane jest nowatorskie spojrzenie na procesy organizacyjne, zastosowanie nowej formy marketingu czy wykorzystanie istniejących produktów w nowej formie. W tym miejscu pojawia się zielone światło dla przemysłów kreatywnych. Prezes Fundacji podała przykład jednego ze zwycięskich biznesplanów, który zakładał wykorzystanie odpadów ceramicznych poprzez tworzenie z nich unikatowych przedmiotów z duszą, takich jak na przykład filiżanki.

- Droga od pomysłu i koncepcji do gotowego biznesplanu jest długa – podkreśla Piotr Berliński, który na co dzień wspiera działania projektu ŁAPA. Zaznacza jednak, że wiele osób przedstawia w inkubatorze ciekawe pomysły na e-biznes. Stwarza to możliwość wystartowania na przykład w jednym z konkursów na dofinansowanie w Programie Innowacyjna Gospodarka. Łódzki Inkubator ma na swoim koncie sukcesy kilku projektów, które zyskały uznanie Komisji Oceny Projektów w PARP. Przykładem może być iProjkety (działanie 8.1 PO IG), która prowadzi kilka portali poświęconych branży turystycznej i hotelarskiej takich jak www.noclegowo.pl czy www.sylwestrowy.pl. Studenci skorzystali z dofinansowania i rozwinęli swoje pomysły, a niedawno zarejestrowali spółkę. Pomysłem zaczęli się interesować także inwestorzy zewnętrzni.

Komercjalizacja przede wszystkim

Tak jak większość uczelni w Polsce, które próbują nadążać za zmianami w gospodarce, również Uniwersytet Łódzki postawił na komercjalizację badań naukowych,  współpracę z biznesem oraz zagranicznymi instytucjami naukowymi. Przejrzysta struktura organizacyjna i jasno określone kierunki rozwoju to tylko niektóre cechy charakterystyczne UŁ. działające przy UŁ pomaga studentom i naukowcom w przygotowaniu wyników badań do komercjalizacji, natomiast Fundacja - Akcelerator odpowiada za stronę biznesową, czyli pozyskanie klientów do komercjalizacji lub możliwości finansowania. Wspólnie prowadzą Inkubator. Uczelnia zadbała o wysoki poziom merytoryczny. Zorganizowano pierwsze w Polsce studia podyplomowe kształcące specjalistów w zakresie urynkowienia wyników prac badawczych oraz wyznaczono osoby, które na uniwersyteckich wydziałach eksperymentalnych odpowiadają za te procesy. Przedstawiciele wydziałowi do spraw współpracy z biznesem są odpowiedzialni za szukanie partnerów do współpracy oraz promowanie projektów naukowych, realizowanych w ramach uczelni. Niewątpliwie jest to dobry przykład rozwiązania systemowego i przynoszącego wymierne efekty w postaci wdrożonych na rynek badań, kontaktów oraz codziennej współpracy nauki i przedsiębiorstw.

Uniwersytet Łódzki jest przykładem tego, że badania prowadzone na Wydziałach Chemii, Fizyki, Biologii czy Ochrony Środowiska są świetnie przygotowane do tego, by ich wyniki wdrażać w biznesie. Do najważniejszych sukcesów należy współpraca zespołów badawczych z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska oraz Wydziału Chemii ze znanym na rynku przedsiębiorstwem Hipovet. produkująca kosmetyki lecznicze dla zwierząt jest otwarta na innowacje i chce wdrażać nowe produkty. Zadaniem Centrum Innowacji była pomoc w przygotowaniu oferty wdrożeniowej dla firmy. – Widząc, czym zajmują się naukowcy, mogliśmy zaproponować połączenie potrzeb firmy z tym, co naukowcy z UŁ mogą zaoferować. Pośredniczyliśmy w powstaniu pomysłu. Zastanawialiśmy się wspólnie, w którym kierunku pójść i jak można by unowocześnić ofertę kosmetyczną firmy – wyjaśnia Ewa Postolska. Efektem współpracy było opracowanie nowego zastosowania nanosrebra w produktach dla zwierząt. Zespół badawczy z Wydziału Chemii opracował właściwości i zastosowanie tego preparatu. Udało się także pozyskać dotację z Programu „Bon na innowacje”, dzięki której poniosło niższe koszty. –Wyniki badań były obiecujące i potwierdziły właściwości bakteriobójcze m.in. w leczeniu ran i otarć. Jesteśmy już po etapie testowania produktu, wyniki okazały się zadowalające, więc wypuściła nową linię produktów z nanosrebrem – podsumowuje prezes Akceleratora.

Na styku nauki i biznesu

Ogólnouczelniany charakter Fundacji UŁ - Akceleratora ma w tym przypadku bardzo ważne znaczenie. Wiedząc, co zespoły badawcze pracujące na uczelni mają do zaoferowania, Fundacja może zainteresować ofertą podmioty zewnętrzne. Taka kolejność działań doskonale się sprawdziła w przypadku współpracy z firmą Hipovet. Akcelerator podjął się doradztwa oraz identyfikacji potrzeb przedsiębiorstwa pod kątem kierunków rozwoju, jakie może zaoferować łódzki ośrodek naukowy. Nie bez znaczenia jest także chęć poszukiwania innowacyjności ze strony firmy, co przedstawiciele Akceleratora bardzo podkreślali. Dzięki nawiązaniu takiej współpracy, pracownicy naukowi z UŁ pracowali bezpośrednio na komórkach i konkretnych preparatach dostarczonych przez zainteresowane . Zadaniem Centrum było pomóc w przygotowaniu formalności i złożeniu wniosku o dotację. W przygotowaniu projektu badawczego pomagało .

Co naukowiec wie o komercjalizacji?

Okazuje się, że wie dużo. Informacja i promocja dobrych praktyk w zakresie prowadzenia badań użytecznych rynkowo oraz transferu technologii to jedne z najważniejszych celów, jakie stawia przed sobą Centrum Innowacji. – oraz Fundacja są po to, by pomagać na każdym kroku w komercjalizacji oraz w ochronie praw własności intelektualnej – wyjaśnia Ewa Postolska. Podkreśliła także duże znaczenie wiedzy, jaką udało się zdobyć współpracując z Uniwersytetem Teksańskim. Dzięki niej, łódzki ośrodek opracował program tworzenia strategii komercjalizacji, wie, jak  oceniać innowacyjności pomysłu i potencjał rynku w obszarze transferu technologii do biznesu. Pomagają w tym też studia podyplomowe, które pozwalają zdobyć niezbędną wiedzę dotyczącą  komercjalizacji wyników prac badawczych. Zapisują się na nie naukowcy i przedsiębiorcy z całej Polski. Oprócz tego, Centrum Innowacji prowadzi szkolenia oraz doradztwo.

Hipovet to nie jedyne , które skorzystało z pracy naukowców Uniwersytetu Łódzkiego. W Inkubatorze Przedsiębiorczości powstały też pierwsze spółki, które zakładali pracownicy naukowi lub zespoły mieszane, składające się z naukowców i absolwentów lub studentów. Z informacji przedstawionych przez przedstawicieli Akceleratora wynika, że spółki typu najchętniej zakładają przedstawiciele branży informatycznej, związanej z aplikacjami mobilnymi. Pracownicy Akceleratora dążą do tego, by zachęcać pomysłodawców także z innych dziedzin, aby przekuwali swoje idee w biznesplany. – Chcielibyśmy, żeby było więcej spin off-ów, stąd nasze działania, mające na celu popularyzować taką formę działalności. Jednym z takich narzędzi jest właśnie aktualnie trwający projekt pt. Łódzka Akademia Przedsiębiorczości Akademickiej – podkreśla Ewa Postolska.

Przemysły kreatywne przyszłością gospodarki

Jednym z ważniejszych kierunków dalszego rozwoju są dla Fundacji UŁ - Akceleratora przemysły kreatywne. Hasło obiegło media w momencie podpisania przez Urząd Miasta w Łodzi nowej strategii promocji marki miasta. Pomysł jednak nie wziął się znikąd. W regionie łódzkim bowiem działa wiele firm, które można objąć wspólnym mianownikiem branży kreatywnej. Wlicza się do niej takie dziedziny jak multimedia, film, sztuka, muzyka itd. Region łódzki jako jedyny w Polsce został partnerem międzynarodowego projektu finansowanego ze środków programu dla Regionów Morza Bałtyckiego pt. First Motion. Łącznie do współpracy przystąpiło 11 regionów z państw z terenów nadbałtyckich. Fundacja UŁ - Akcelerator w Łodzi zbada, jaki potencjał mają firmy z branży kreatywnej nie tylko w regionie łódzkim, w którym działa już Medialny, ale także w Małopolsce, gdzie sektory kreatywne także zyskują coraz większe znaczenie. W efekcie zostanie przygotowana rekomendacja dla regionów co do przyszłego rozwoju. - Ma to szczególne znaczenie w momencie, w którym wejdziemy w nowy okres programowania. Międzynarodowe rekomendacje mogą być pomocne przy tworzeniu nowych programów operacyjnych – podkreśla Ewa Postolska. Efekty uczestnictwa w projekcie będą duże. Zyskają nie tylko przedsiębiorcy, ale także studenci i naukowcy. Ma bowiem zostać opracowany program studiów w zakresie pracy w sektorach kreatywnych, który będą mogły wykorzystać łódzkie uczelnie, przedsiębiorcy wezmą udział w szkoleniach oraz zyskają międzynarodową promocję. Równolegle do wszystkich działań, powstała platforma internetowa www.balticuniverse.com, która stanowi źródło informacji oraz promocji całego sektora kreatywnego w Europie.

O krok dalej– taka dewiza przyświeca działalności Centrum Innowacji Akceleratorowi Technologii Fundacji UŁ. planuje się rozwijać wyprzedzając myślenie innych polskich ośrodków i już dziś chce stać się strategicznym partnerem dla jednostek samorządowych i instytutów badawczych w nowej perspektywie finansowania. Pomaga w tym współpraca międzynarodowa z bardziej doświadczonymi instytucjami jakimi są Uniwersytet Teksański w Austin albo duński przemysłów kreatywnych w Arhus.

Dane kontaktowe CIAT UŁ:

Centrum Innowacji - Akcelerator Technologii
Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego
ul.
Matejki 21/23,
90-237 Łódź

tel. 042 635 49 84, faks 042 635 49 85
email: ciat@uni.lodz.pl
www.ciat.uni.lodz.pl

Zdjęcia: Smartlink

 

Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi tekstami promującymi instytucje: 
Autor:Izabela Rutkowska 


powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości