Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Teksty promujące instytucje
2012/02/03 13:49:21
BPNT - Park dobrze zaplanowany

Białostocki Park Naukowo-Technologiczny ruszy dopiero za rok, ale już dziś dokładnie wiadomo jak będzie wyglądałi czego mogą się spodziewać inwestorzy. Inwestycja będzie też miała wpływna całego Podlasia. W największej instytucji otoczenia biznesu w Białymstoku rusza właśnie pierwsza rekrutacja do Inkubatora Technologicznego. O miejsce w nowym Parku w pierwszej kolejności mogą się ubiegać młode przedsiębiorstwa i osoby planujące rozpoczęcie własnego biznesu. Władze Parku liczą także, że w kolejnych naborach nie zabraknie też doświadczonych i innowacyjnych firm, które pod skrzydłami białostockiej instytucji będą rozwijać swoją działalność badawczo-rozwojową.

W pomysł budowy Parku Naukowo-Technologicznego na Podlasiu zaangażowanych było wiele stron. Wszystkie były zgodne co do potrzeby zapewnienia instytucji otoczenia biznesu w regionie, który odnotowywał coraz większą liczbę firm innowacyjnych, a zarazem borykał się z problemem emigracjiosób dobrze wykształconych do regionów lepiej rozwiniętych gospodarczo. 28 lipca 2006 roku został podpisany list intencyjny w sprawie utworzenia Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego, pod którym podpisy złożyli Prezydent Miasta Białegostoku, Marszałek Województwa Podlaskiego, Rektor Politechniki Białostockiej, Rektor Uniwersytetu w Białymstoku, Rektor Akademii Medycznej oraz Prezes Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego. Nowy obiekt ma zapewnić miejsca pracy oraz wzmocnić potencjał innowacyjny stolicy Podlasia. 30 kwietnia 2010 roku władze miasta złożyły wniosek o dofinansowanie pomysłu w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, a już dwa miesiące później otrzymano niezbędne pozwolenia na budowę obiektów w okolicach zbiegu ul. Borsuczej, Jacka Kuronia, Żurawiej i Myśliwskiej w Białymstoku. Uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego miało miejsce w maju następnego roku, a kilka miesięcy później Białostocki Park Naukowo-Technologiczny miał już dyrekcję oraz Radę Programową. W skład Rady Programowej weszły różne środowiska zainteresowane rozwojem lokalnej gospodarki i nauki takie jak przedstawiciele uczelni wyższych, izb gospodarczych czy stowarzyszeń zrzeszających podlaskie firmy. 14 ekspertów zasiadających w Radzie ma kompetencje opiniotwórczo-doradcze w zakresie funkcjonowania Parku oraz kierunków jego rozwoju w przyszłości.

Od momentu podpisania niezbędnych dokumentów oraz umowy o dofinansowanie projektu ze środków Programu Rozwój Polski Wschodniej prace ruszyły pełną parą i jak wspomina dr Jolanta Koszelew, dyrektor Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego, która pełni tę funkcję od 2011 roku, najważniejszymzadaniem władz Parku było zbadanie, jakie branże najbardziej wymagają wsparcia w regionie i jak nowy park może im pomóc. „Ustalono w wyniku badań i analiz, że biorąc pod uwagę potencjał uczelni i uwarunkowania regionalne Park będzie wspierał rozwój firm działających w takich branżach jakinformatyka, i farmakologia, elektronika, elektrotechnika, nanotechnologie i technologie materiałowe” – wymienia Jolanta Koszelew i ma nadzieję, że parku będzie także efektywnym instrumentem wsparcia rozwoju przedsiębiorczości akademickiej i sprawnie działającą platformą współpracy między nauką a biznesem. Firmy, które zdecydują się prowadzić swoją działalność pod skrzydłami nowego Parku oprócz licznych ułatwień i przywilejów, będą mogły liczyć na bogatą ofertę szkoleniowo-doradczą oraz promocję.

W przeddzień otwarcia

Prace na terenie Białostockiego Parku trwają nieprzerwanie od wiosny ubiegłego roku. Jak podkreśliła dyrektor Jolanta Koszelew, 2012 rok to kluczowy moment dla inwestycji. „Jesteśmy w końcowej fazie aktualnej perspektywy finansowania i jednocześnie w kluczowym dla rozwoju Parku etapie organizowania jego działalności na bazie infrastruktury dwóch budynków, które zostaną oddane do użytku w 2013 r.” – wyjaśnia. Park docelowo będzie się składał z Inkubatora Technologicznego i Administracji oraz Centrum Technologicznego o łącznej powierzchni użytkowej 13 tysięcy metrów kw. Wizualizację obu projektów można już zobaczyć na stronie http://bpnt.bialystok.pl/prezentacja/. W nowych obiektach będą mogły prowadzić swoją działalność innowacyjne start-upy oraz firmy, które mają już doświadczenie na rynku,ale chciałyby wdrażać innowacje oparte o wyniki prac badawczo-rozwojowych. Wszystkie będą mogły korzystaćzusług okołobiznesowych oraz atrakcyjnych warunków najmu pomieszczeń biurowych, konferencyjnych i szkoleniowych – w zależności od stażu przedsiębiorstwa i spełnienia innych warunków. Jak zapewniają przedstawiciele BPNT,biura mają być udostępniane najemcom 24 godziny na dobę i przez 7 dni w tygodniu. W obiektach zostanie zainstalowana nowoczesna sieć teleinformatyczna, będą wyposażone laboratoria badawcze i specjalistyczne hale produkcyjne. Dodatkowo w dwukondygnacyjnym budynku Centrum Technologicznego ma znajdować się Centrum Przetwarzania Danych czyli Data Center. Funkcją prawie 300 metrowej przestrzeni będzie czuwanie nad eksploatacją urządzeń informatycznych takich jak serwery, urządzenia sieciowe, macierze dyskowe. Data Center będzie obsługiwać wszystkie podmioty znajdujące się na terenie Parku oraz podmioty zewnętrzne, wynajmować im powierzchnie na serwerach oraz udostępniać miejsce do podłączenia własnych urządzeń informatycznych.

Oprócz infrastruktury biurowej władze Parku przygotowują także tereny inwestycyjne o łącznej powierzchni 23 ha, w ramach której zostanie wytyczonych 16 działek o wielkościod 2,6 ha do 0,2 hapod zabudowę produkcyjną, przemysłową lub usługową. Ich przykładowe rozmieszczenie na terenie BPNT można znaleźć na stronie internetowej. Jak podkreślają przedstawiciele Parku, wielkość działek może ulec zmianie tak, by lepiej dopasować je do potrzeb inwestorów. Największą zaletą proponowanych terenów inwestycyjnych będzie bliskość Podstrefy Białystok SSEoraz kampusu uniwersyteckiego. Jak można przeczytać na stronie BPNT, dzięki ulokowaniu inwestycji właśnie w południowo-wschodniej części Białegostoku zostanie wydzielona w mieściedzielnicanaukowo-przemysłowa, generującasferę badawczą oraz sektor produkcji i usług, opartych o wysoko wyspecjalizowane technologie i innowacyjne rozwiązania.

Park przyjazny start-upom

Władze Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego liczą przede wszystkim na młodych ludzi, którzy są chętni do założenia swoich firm i mają ciekawe pomysły na biznes. „Chcemy, by Park był docelowo taką instytucją, do której może się zgłosić każdy, kto posiada lub jest we wczesnej fazie rozwijania innowacyjnego pomysłu na biznes” – zaznacza Maciej Sawicki, specjalista ds. strategii i rozwoju, odpowiedzialny za proces rekrutacji w Białostockim Parku. „Dzięki dostępowi do usług doradczych można będzie uzyskać wsparcie w stworzeniu biznesplanu oraz prowadzeniu działalności. Dział transferu technologii będzie natomiast pomagał w skojarzeniu przedsiębiorców potrzebujących konkretnych rozwiązań z pracownikami naukowymi, którzy mogą je dostarczyć. Dział ten będzie także pomagał w znalezieniu źródeł finansowania”wyjaśnia.Magnesem dla startupów mogą być preferencyjne ceny najmu powierzchni. Dla osób, któredopiero planują założenie firmy Park przygotował promocję 1 zł za pierwsze trzy miesiące wynajmowania biura. Zarejestrowane firmy mogą liczyć na 80% zniżki w pierwszym roku działalności, 55% w drugim roku, a 30% w trzecim. Trzeba jednak zaznaczyć, że oprócz stawki czynszowej firmy będą wnosić opłatę eksploatacyjną wynikającą ztzw. kosztów utrzymania powierzchni wspólnej. W parku nie działają jeszcze żadne firmy, a pierwsza rekrutacja do Inkubatora Technologicznego rusza 1 marca 2012 roku. Wiosenny nabór będzie dotyczył tylko firm, które działają na rynku nie dłużej niż rok oraz osób, które dopiero planują rozpoczęcie działalności. Nazwy podmiotów, które zakwalifikują się w pierwszym naborze zostaną opublikowane na początku kwietnia 2012 r. Firmy, które mają nie dłuższe niż trzyletnie doświadczenie w biznesie będą mogły wystartować w II turze rekrutacji, której rozpoczęcie jest planowane przez władze BPNT na 1 września2012 roku. Według tych samych kryteriów będzie przeprowadzona również III tura rekrutacji, którawedług harmonogramu ma rozpocząć się 1 stycznia 2013 roku. Dokumenty, jakie są niezbędne w procesie rekrutacji do Inkubatora Technologicznego BPN-T znajdują się na stronie http://bpnt.bialystok.pl/rekrutacja-do-inkubatora/.

Młodzi zainteresowani

Mimo, iż rekrutacja do Inkubatora Technologicznego rusza dopiero w marcu, już dziś zgłaszają się do parku młodzi ludzie z innowacyjnymi pomysłami na biznes. Maciej Sawicki radzi, byw rozpoczynającej się w marcu rekrutacji kandydaci zwrócili szczególną uwagę na dwie sprawy. Po pierwsze powinni opisać we wniosku aplikacyjnym innowacyjność planowanego przedsięwzięcia. „W tym celu warto zapoznać się z informacjami zawartymi w Podręczniku Oslo, autorstwa Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju oraz Urzędu Statystycznego Wspólnot Europejskich” – podkreśla Sawicki i zaznacza, by kandydaci zwrócili uwagę na różne znaczenia pojęcia innowacyjności. „Działalność innowacyjna często kojarzy się jedynie z prowadzeniem prac badawczo-rozwojowych, jednak należy pamiętać, że działalność taka obejmuje również innowacyjne rozwiązania w zakresie produktu, procesu, marketingu oraz organizacji przedsiębiorstwa” – podsumowuje. Drugą, równie ważną sprawą, o której nie powinni zapominać przyszli biznesmeni jest dokonanie rozpoznania rynku, w jakim zamierzają działaćoraz rzetelne przygotowanie formularza biznesplanu. „Rozumiemy, że początkującemu przedsiębiorcy będzie trudno sporządzić dokładną analizę finansową. Innowacyjne przedsięwzięcia charakteryzuje znacznie wyższy stopień nieprzewidywalności niż przedsięwzięcia standardowe. Wnioskodawca musi jednak pokazać, iż dokonał rozpoznania rynku, w szczególności konkurencji oraz uwarunkowań, które nim rządzą” – wyjaśnia Sawicki.Niezbędną rzeczą jest także dokładne zapoznanie się z kryteriami, dzięki którym będzie można uzyskać dodatkowe punkty. Na poprawnym przysłaniu zgłoszenia rekrutacja się jednak nie zakończy. W kolejnym etapie, po ocenie formalnej wniosków młodzi przedsiębiorcy wezmą udział w prezentacjach, którym przysłuchiwać się będzie Komisja Opiniująca. Jak zaznacza Maciej Sawicki, to bardzo ważny etap ze względu na możliwość zaprezentowania własnej kandydatury oraz swojego pomysłu bezpośrednio przed członkami Komisji. Spotkanie będzie także okazją do pochwalenia się posiadaną wiedzą na temat branży oraz zaprezentowania swojej osobowości i przebojowości, która zdaniem specjalistów może zadecydować o przyszłym sukcesie. Podmioty, które pomyślnie przejdą przez rekrutacyjne sito, będą mogły podpisać z Parkiem umowę najmu na 3 lata.

E-Park czyli wirtualne biurko

Nie każda rozpoczynająca działalność potrzebuje od razu zaplecza biurowego. Czasem, by postawić pierwsze kroki we własnej działalności wystarczy opieka mentora i dobre zaplecze doradcze w kwestiach, które mogą sprawiać największy kłopot początkującym. W odpowiedzi na oczekiwania tej grupy podmiotów, które muszą bardzo dbać o racjonalizację kosztów już od pierwszego dnia działalności Białostocki Park Naukowo-Technologiczny zaoferuje usługę  wirtualnego Parku. „e-Park to najkrócej rzecz ujmując pakiet korzyści, które może odnieść nie wynajmując powierzchni biurowej w Parku” – wyjaśnia Jolanta Koszelew.Na co więc może liczyć początkujący przedsiębiorca? „W takiej sytuacji nasz Park może wesprzeć taką firmę poprzez ofertę usług doradczych, finansowo-księgowych, teleinformatycznych, sekretarskich, wykorzystania zasobów tj. sala spotkań biznesowych, sprzęt audiowizualny” – podsumowuje Koszelew i zaznacza, że aktualnie trwają prace nad koncepcją oprogramowania, które będzie platformą informatyczna e-Parku.

Park także dla doświadczonych

Inkubator Technologiczny powstaje z myślą o startupach, ale Białostocki Park Naukowo-Technologiczny chce mieć w swoich szeregach także bardziej doświadczone i innowacyjne firmy. Z myślą o nich budowane jest Centrum Technologiczne.  „Będą w nim dostępne powierzchnie biurowe, wolne powierzchnie do zagospodarowaniajako laboratorium a także w pełni wyposażone specjalistyczne laboratoria. Firmy, które mogą przyjąć pomoc de minimis, będą mogły korzystać z aparatury lub usług badawczych i diagnostycznych w laboratoriach, na preferencyjnych warunkach” – wyjaśnia dyrektor Parku,Jolanta Koszelewi zachęca do korzystania z nowej infrastruktury także uczenie wyższe. „Chcemy, by dzięki temu chętniej podejmowały współpracę z firmami” – podkreśla. „Takie rozwiązanie jest bardzo korzystne dla firm, które mogą potraktować swoją działalność na terenie BPNT jako pomost, dzięki któremu uda się nawiązać współpracę z naukowcami albo innymi lokatorami Parku” – stwierdza Maciej Sawicki.Jolanta Koszalew dodaje zaś, że niewiele regionalnych firm może sobie pozwolić na rozwój działu B+R z powodu wysokich kosztów aparatury badawczej.„Dostępny w laboratoriach BPN-T sprzęt będzie wynajmowany firmom na preferencyjnych warunkach właśnie w celu prowadzenia prac badawczo-rozwojowych przy współpracy z uczelniami” – zaznacza. Nie tylko aparatura może skusić innowacyjne firmy do zainteresowania się transferem technologii. W najbliższych latach w strukturach Parku Naukowo-Technologicznego w Białymstoku mają rozpocząć działalność brokerzy innowacji oraz sieć współpracy z brokerami technologii. „Broker innowacji czy też broker technologii to dziś trochę unikatowy i tajemniczy zawód w Polsce, ale dzięki takim projektom jak „TOP 500 Innovators” realizowanymprzez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego działalność polskich Centrów Transferów Technologii zacznie przynosić efekty w postaci komercjalizacji wyników prac naukowych stymulowanych przez potrzeby gospodarki przy pomocy brokerów” – wyjaśnia dyrektor BPNT. Oprócz miejsc w Centrum Technologicznym, dojrzałe przedsiębiorstwa mogą się ubiegać o zakup terenów inwestycyjnych. „Aktualnie jesteśmy na etapie prac nad ustaleniem dokładnych zasad sprzedaży terenów inwestycyjnych należących do Parku. zainteresowana nabyciem działki będzie składała aplikację pozwalającą ocenić planowaną na kupionych terenach inwestycję pod kątem innowacyjności, wpływu na środowisko i wzrostu zatrudnienia przedsiębiorstwa. Wyniki tej oceny, a nie tylko cena, będą brane pod uwagę przy przeprowadzaniu procedury sprzedaży w trybie przetargu” – zaznacza Jolanta Koszelew.

Działania nie tylko na papierze

Do otwarcia budynków Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego pozostało jeszcze kilka miesięcy. Jednakże przedstawiciele instytucji nie czekają na nową infrastrukturę z założonymi rękoma. Władze Parku mają za sobą już m.in. podjęcie współpracy z Parkiem Technologicznym Technopolis w Kownie. „Celem tej współpracy jest realizacja wspólnego projektu wsparcia rozwoju przedsiębiorczości akademickiej i kooperacji firm w ramach współpracy transgranicznej naszych regionów. Planujemy też nawiązanie współpracy z efektywnymi akceleratorami przedsiębiorczości w branży w Berlinie i Finlandii. Chcemy się uczyć od krajów z pierwszych miejsc w rankingach innowacyjności  sposobów na inkubację innowacyjnej firmy internetowej” – podsumowuje Jolanta Koszelew. Dyrektor BPNT liczy też, że realizowane przez przedsiębiorców i ośrodki naukowe w przyszłości projekty badawczo-rozwojowe prowadzone na bazie infrastruktury laboratoryjnej Parku przyczynią się do rozwoju współpracy międzynarodowej firm i uczelni korzystających z jego oferty.  

Na Portalu Innowacji można przeczytać wywiad z Jolantą Koszelew, pełniącą funkcję dyrektora Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego od lipca 2011 r., który odbył się w październiku ubiegłego roku.

Białostocki Park Naukowo-Technologiczny

Ul. Ogrodowa 31

15-027 Białystok

tel. +48 85 811 00 11

email: bpnt@bpnt.bialystok.pl

Fot. Smartlink 

Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi tekstami promującymi instytucje:
Autor:Izabela Rutkowska 


powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości