Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Teksty promujące instytucje
2012/04/06 12:04:01
Parki technologiczne rosną w siłę

Od czasu utworzenia Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego w 1995 roku powstało wiele podobnych instytucji. Do benchmarkingu parków technologicznych w Polsce przeprowadzonym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w 2010 roku włączono 17 znaczących ośrodków. Wciąż rozwijają się jednak parki nowe, mające wpływ na sytuację gospodarczą i pobudzające przedsiębiorczość w regionach. Zakładane są one zazwyczaj z inicjatywy lokalnego samorządu często dobrze trafiają w potrzeby mieszkańców regionu i mają szansę stać się centralnym ośrodkiem rozwoju gospodarczego.

Dynamicznie rozwijająca się wymusza na samorządach konieczność inwestowania w usługi okołobiznesowe. Jeszcze kilka lat temu polskie parki naukowo-technologiczne, przemysłowo-technologiczne czy przemysłowe można było spotkać tylko w niektórych miastach, dziś o posiadanie takiego obiektu zabiegają nawet małe i średniej wielkości miejscowości, często nie mające w sąsiedztwie uczelni wyższej czy instytutów naukowych. parków wydaje się być lekarstwem na zanik lokalnej przedsiębiorczości, odpływ młodych ludzi do większych miast, a często po prostu radą na wysokie bezrobocie i brak infrastruktury sprzyjającej prowadzeniu działalności gospodarczej. Elbląg, Tarnobrzeg, Puławy czy Grudziądz – to tylko niektóre z miast średniej wielkości, które mogą poszczycić się posiadaniem parku technologicznego lub są w przeddzień jego otwarcia. Większość z nich nie powstałoby nigdy, gdyby nie wsparcie funduszy unijnych. Taką sytuację można zaobserwować przede wszystkim w regionie Polski Wschodniej, który od 2007 roku został objęty „Programem Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej”. Trwające kilka lat projekty są obecnie na finiszu: w ubiegłym roku przedsiębiorcy mogli zacząć starać się o miejsce w Elbląskim Parku Technologicznym na Modrzewinie, Kieleckim Parku Technologicznym czy Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym. Dwa z nich zostały już opisane szerzej na łamach Portalu Innowacji w artykułach pt.  „BPNT - Park dobrze zaplanowany” oraz „Park w Kielcach: młody, ambitny, zdeterminowany”.  W kilku ośrodkach, m.in. Puławskim Parku Technologicznym oraz Tarnobrzeskim Parku Przemysłowo-Technologicznymdziałalność gospodarczą będzie można uruchomić już w przyszłym roku.

Pierwszy park w woj. warmińsko-mazurskim

Pomysł utworzenia parku technologicznego w Elblągu był podnoszony przez władze miasta od ponad dziesięciu lat. Tereny niegdyś należące do wojska Urząd Gminy pozyskał w 1998 roku i zaraz potem został przygotowany plan zabudowy Modrzewiny Południe jako najkorzystniejszego obszaru dla rozwoju biznesu. Na realizację koncepcji utworzenia w północnej, powojskowej części miasta kompleksu technologicznego samorządowcom udało się pozyskać środki z Unii Europejskiej. Była to pierwsza podpisana z PARP na realizację tego typu projektu w województwie warmińsko-mazurskim. Równolegle z pracami nad projektem, trwały rozmowy w sprawie pozyskania potencjalnych partnerów do współpracy. Już w 2006 roku zawarto porozumienie z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową oraz Politechniką Gdańską, a także z Instytutem Technologii Drewna w Poznaniu. W 2007 roku z inicjatywy Urzędu Miasta Elbląga, okołobiznesowa miasta zwiększyła się o Elbląski Inkubator Nowoczesnych Technologii Informatycznych, w którym od razu rozpoczęło działalność ponad 40 start-upów. Budowa parku technologicznego była dla nich szansą na lepszy rozwój.  Projekt jego budowy, którego realizację rozpoczęto w 2008 roku zakładał przeznaczenie 67,7 ha na tereny inwestycyjne oraz budowę budynku Centrum Biznesu Rozwoju i Innowacji. Zaletą oferowanych terenów inwestycyjnych jest ich częściowe pokrywanie się z ofertą Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Budynek logistyczny zaś został zaplanowany jako miejsce dla czterech centrów badawczo-rozwojowych: Centrum Jakości Środowiska, Informatycznych, Centrum Technologii Drewna i Mebli oraz Centrum Metaloznawstwa. Park na Modrzewinie Południe zaczął formalnie swoją działalność 1 kwietnia 2011 roku, a obecnie trwa rekrutacja zainteresowanych firm. A tych nie brakuje, do Parku zgłaszają się firmy działające w branży nowoczesnych technologii, informatyczne oraz metalurgiczne. Przedsiębiorcy mogą liczyć na ulgi podatkowe (nawet do 70%), wsparcie koordynatorów, możliwość wynajęcia na preferencyjnych warunkach wyposażonej powierzchni biurowej oraz sal konferencyjnych.

internetowa Elbląskiego Parku Technologicznego na Modrzewinie Południe

Tarnobrzeg też będzie miał park

W województwie podkarpackim działają prężnie trzy duże instytucje otoczenia biznesu: Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny, Mielecki Park Przemysłowyoraz Park Przemysłowy "Stare-Miasto Park". W pierwszej połowie 2012 roku zaplanowano rozpoczęcie budowy kolejnego obiektu ważnego na przemysłowej mapie województwa. W niespełna 50 tysięcznym Tarnobrzegu powstanie Park Przemysłowo-Technologiczny, którego celem będzie wsparcie działalności przedsiębiorstw, nawiązywanie przez nich współpracy z nauką oraz komercjalizacja innowacji. Władze Tarnobrzegu podpisały już umowę z PARP na budowę obiektu przy wsparciu finansowym z „Programu Rozwój Polski Wschodniej”, budżet miasta na ten cel zostanie zasilony kwotą 21 760 371,00 zł.Bez wsparcia środków Unii europejskiej nie byłaby możliwa realizacja budowy Tarnobrzeskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego” – podkreślił Robert Niedbałowski Zastępca Prezydenta Miasta Tarnobrzega. Jego realizacja przewiduje budowę hali produkcyjnej o powierzchni ponad 3 tysięcy metrów kw., budynku Inkubatora Przemysłowo-Technologicznego, oferującego usługi związane z transferem technologii oraz przygotowanie terenów pod inwestycje typu greenfield. Wszystkie obiekty zostaną wyposażone w niezbędne media oraz drogi dojazdowe wraz z parkingami. „Dzięki budowie Parku chcemy poprawić warunki do prowadzenia działalności gospodarczej w Tarnobrzegu, pomóc budować konkurencyjność regionu oraz nawiązywać współpracę z nauką, a w rezultacie wdrażać innowacje” – zaznaczył Robert Niedbałowski Zastępca Prezydenta Miasta Tarnobrzega. Najważniejszym celem jest jednak odnowienie rynku pracy. Pomysłodawcy są zdania, że dzięki ofercie Inkubatora uda się stworzyć dobre warunki firmom, które następnie utworzą trwałe miejsca pracy, a także inwestorom zewnętrznym, którzy wybiorą Tarnobrzeg na miejsce swojej działalności. Jak zapewniają wybrani w lutym wykonawcy robót, Park w Tarnobrzegu ma być gotowy w sierpniu 2013 roku.

Park na granicy województw

Puławy to 48 tysięczne miasto położone w północnej części Lubelszczyzny, tuż przy granicy z województwem mazowieckim znane przede wszystkim z przemysłu azotowego. W nawiązaniu do działających tu licznych ośrodków naukowo-badawczych takich jak Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, Zakład Doświadczalny Echo-Son SA czy Instytut Nawozów Sztucznych władze miasta postanowiły podjąć decyzję o budowie Puławskiego Parku Naukowo – Technologicznego wraz z terenami inwestycyjnymi w przemysłowej dzielnicy „Azoty”. Oprócz przygotowania dwóch obszarów inwestycyjnych, projekt przewiduje także budowę trzyskrzydłowego obiektu o łącznej powierzchni ponad 12 tysięcy metrów kw. łączącego funkcje Inkubatora Technologicznego, Centrum Przedsiębiorczości oraz Centrum Technologicznego. Dzięki temu Puławy stworzą atrakcyjne miejsce, które posłuży przedsiębiorcom opierającym swoją działalność na wdrażaniu nowoczesnych technologii oraz w którym w praktyce będzie mogła się spotkać nauka z biznesem. Chociaż pełne zakończenie projektu zaplanowano na koniec 2012 roku, już w lutym tego roku do nowego obiektu wprowadzili się pierwsi przedsiębiorcy.

internetowa Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego

Grudziądz pomoże start-upom

Czwarte co do wielkości miasto województwa kujawsko-pomorskiego także może się pochwalić ofertą dla przedsiębiorców, która jest systematycznie poszerzana. Grudziądzki Park Przemysłowy został tu bowiem powołany już w 2005 roku z inicjatywy Gminy, Starostwa oraz firmy OPEC Grudziądz Sp. z o.o. Park dziś swoją działalnością obejmuje już 40 ha terenów inwestycyjnych, dwie hale przemysłowe oraz część terenów należących do Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Spółka zarządzająca Parkiem już w 2005 roku skorzystała z funduszy unijnych. Agencja Rozwoju Przemysłu, instytucja wdrażająca wówczas Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw przekazała parkowi środki na remont hal przemysłowych, który udało się zakończyć dwa lata później. Dzisiaj Grudziądzki Park Przemysłowy jest w trakcie realizacji projektu budowy Inkubatora Przedsiębiorczości, a w marcu tego roku uruchomił także nową ofertę dla start-upów - Wirtualne Biuro. Umożliwia ono młodym przedsiębiorcom rejestrację firmy pod prestiżowym adresem Parku na preferencyjnych warunkach, a także korzystanie z szeregu usług doradczych, niezbędnych na początkowym etapie prowadzenia działalności. Gdy w grudniu 2012 roku zostanie otwarty Inkubator Przedsiębiorczości, będą mogli wynająć powierzchnię biurową i skorzystać ze specjalnej oferty dla młodych firm. Do ich dyspozycji zostanie wówczas przekazane 1600 metrów kwadratowych wyposażonej powierzchni. Obiekt jest budowany przy wsparciu funduszy unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

internetowa Grudziądzkiego Parku Przemysłowego

Strategiczny inwestor w Płocku

W odległości niespełna 100 km od Warszawy pnie się w górę kolejny z parków technologicznych. Utworzony w 2005 roku przez Miasto Płock oraz ORLEN Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny otrzymał dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (jako projekt kluczowy) i do końca przyszłego roku ma stać się nowoczesnym Centrum Usług Biznesowych. Kompleks będzie przeznaczony dla inwestorów sektora outsourcingu nowoczesnych usług i procesów biznesowych (BPO i SSC) oraz informatycznych i teleinformatycznych usług badawczo-wdrożeniowych. Obiekt będzie się składać z dwóch części: Centrum Usług Korporacyjnych oraz Data Center. Profil Parku w Płocku został wyznaczony przez inwestora strategicznego, jakim jest ORLEN. W nowoczesnych obiektach znajdzie się więc miejsce na podmioty działające w sektorze badawczo-rozwojowym w dziedzinie chemii, będą miały one do dyspozycji nowocześnie wyposażone Laboratorium Centralne. Nowy obiekt zostanie oddany do użytku do końca 2013 roku. Już dziś można korzystać z dostępnej oferty infrastrukturalnej Centrum Administracyjnego, budowanego przy wsparciu środków unijnych z poprzedniego okresu programowania. Płocki park oprócz infrastruktury ma do dyspozycji także sięgające 200 ha tereny inwestycyjne podzielone na strefy o profilu biurowo-usługowym, usługowo-produkcyjnym oraz produkcyjno-przemysłowym. Przedsiębiorcy zainteresowani prowadzeniem swojej działalności na terenie PPPT mogą liczyć na zachęty inwestycyjne wśród których można znaleźć atrakcyjny pakiet pomocowy wspierający nowe inwestycje oraz zwolnienia od podatku nawet do 15 lat.

internetowa Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego

Bełchatowsko-Kleszczowski pomysł na rozwój

Monokulturowość przemysłu w niektórych regionach polski to problem nie tylko gospodarczy, ale także społeczny. Powołanie Bełchatowsko-Kleszczowskiego Parku Przemysłowo Technologicznego w 2003 roku miało przeciwdziałać rosnącemu bezrobociu oraz nadać nowy kształt regionowi kojarzonemu jedynie z wydobyciem węgla brunatnego. W utworzenie instytucji otoczenia biznesu włączyły się przede wszystkim lokalne samorządy takie jak Miasto Bełchatów, Gmina Kluki czy Gmina Rząśnia, aktywnymi udziałowcami Parku są jednak także Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów, Politechnika Łódzka, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, Innowacyjno-Produkcyjne „INKOM” oraz spółka Energomontaż-Północ-Bełchatów. Celem działalności Parku jest kreowanie i rozwijanie przemysłu związanego z zaawansowanymi technologiami, wspieranie transferu technologii oraz stymulowanie innowacyjności i przedsiębiorczości. W ramach instytucji od kilku lat działa wyposażony w niezbędną infrastrukturę, który oferuje powierzchnie do wynajęcia dla przedsiębiorstw oraz usługi okołobiznesowe takie jak szkolenia, doradztwo ogólne i proinnowacyjne. Budowa Inkubatora została sfinansowana ze środków Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw. Umiejętność pozyskiwania środków zewnętrznych BKPPT stara się wykorzystywać także w bieżącym okresie programowania. Instytucja realizuje wiele projektów takich jak „ kluczem do sukcesu” oraz „Profesjonalne usługi proinnowacyjne gwarancją sukcesu w biznesie”współfinansowane ze środków Programu Innowacyjna Gospodarka, czyWsparcie przedsiębiorczości akademickiej dla rozwoju firm lub z wykorzystaniem dobrych praktyk innych krajów UE” ze środków Programu Kapitał Ludzki.

internetowa Bełchatowsko-Kleszczowskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego

Kwidzyn stawia na energię odnawialną

W styczniu wbito pierwszą łopatę na budowie Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego. Projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego ma na celu przyciągnięcie innowacyjnych przedsięwzięć, rozwój przełomowych technologii oraz skupienie w jednym miejscu potencjału przedsiębiorczości, wiedzy i kapitału. Kwidzyn w swoich działaniach postawił przede wszystkim na odnawialne źródła energii, Park wyposażony zostanie w specjalne centrum OZE. W skład budowanych obiektów wejdą Inkubator Przedsiębiorczości, biura dla instytucji otoczenia biznesu, centrum konferencyjno-szkoleniowe oraz dom pasywny, promujący budownictwo energooszczędne. Centrum KPPT planowo zostanie oddane do użytku w pierwszym kwartale 2013 roku. Oprócz infrastruktury technicznej KPPT obejmuje także tereny inwestycyjne zlokalizowane w ramach Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Łączna powierzchnia działek do wynajęcia na preferencyjnych warunkach to ponad 166 tys. metrów kw.

internetowa Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego

Innowacyjne opolskie

O innowacyjność Opolszczyzny dba Opolski Pak Naukowo-Technologiczny, powołany do życia już w 2001 roku. Zadaniem instytucji jest tworzenie środowiska innowacyjnego zwiększającego konkurencyjność i dynamikę wzrostu gospodarki opartej na wiedzy i nowych technologiach, która będzie zdolna do trwałego i zrównoważonego rozwoju, tworzenia nowych miejsc pracy i współpracy z nauką. Twórcy parku podkreślają ogromne znaczenie opolskiego kapitału ludzkiego oraz tradycji wytwórczych kultywowanych na Opolszczyźnie od pokoleń. Z oferty parku może skorzystać każdy przedsiębiorca, który zamierza oprzeć swoją działalność na nowoczesnych technologiach lub wdrożyć innowację. Ze strony opolskiej instytucji otoczenia biznesu może liczyć na pomoc w ocenie ryzyka przedsięwzięcia, staraniu się o dofinansowanie unijne czy kojarzeniu z potencjalnymi partnerami biznesowymi. Ponadto przedsiębiorcy mają do dyspozycji powierzchnię biurową, maszyny i urządzenia oraz uzyskują dostęp do realizowanych badań rynku i udziału w organizowanych targach i szkoleniach. Obecnie realizowany jest w partnerstwie z Technologie-und Gründerzentrum Bautzen GmbH projekt pt. „Od nauki do biznesu. 2”, do którego zaproszeni są naukowcy z województwa opolskiego. Misją Opolskiego Parku Naukowo-Technologicznego jest także wspieranie inicjatyw klastrowych powstających w regionie.

internetowa Opolskiego Parku Naukowo-Technologicznego

 

Tabela. Wybrane parki w Polsce w miastach średniej wielkości

 

Nazwa Parku

Specjalizacja

Dofinansowanie unijne

Elbląski na Modrzewinie Południe

Informatyka, meblarstwo, metalurgia, ochrona środowiska

Program Rozwój Polski Wschodniej, 55,59 mln zł

Tarnobrzeski Park Przemysłowo-Technologiczny

Nowoczesne technologie

Program Rozwój Polski Wschodniej, 21,8 mln zł

Puławski Park Naukowo-Technologiczny

Nowoczesne technologie, branża chemiczna

Program Rozwój Polski Wschodniej, 78,02 mln zł

Grudziądzki Park Przemysłowy

 

SPO WKP

Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny

Chemia, biochemia, przetwórstwo tworzyw sztucznych

RPO Województwa Mazowieckiego

Bełchatowsko-Kleszczowski Park Przemysłowo-Technologiczny

Zaawansowane technologie

SPO WKP, PO Kapitał Ludzki, PO Innowacyjna Gospodarka

Kwidzyński Park Przemysłowo-Technologiczny

Odnawialne źródła energii, ekoenergetyka, ICT

RPO Województwa Pomorskiego, 40 mln zł

Opolski Park Naukowo-Technologiczny

Nowoczesne technologie, branża rolno-spożywcza oraz chemiczna

RPO Województwa Opolskiego, PO KL

Kielecki

Innowacje

Program Rozwój Polski Wschodniej

Białostocki Park Naukowo-Technologiczny

Informatyka, biotechnologia, farmakologia, elektronika, elektrotechnika, nanotechnologie, technologie materiałowe

Program Rozwój Polski Wschodniej

 Źródło: Opracowanie własne

Parki technologiczne otwierają nowe możliwości mniejszym miejscowościom, które borykają się z problemem bezrobocia i brakiem strategicznych inwestorów na swoim terenie. Stwarzając dobre warunki do prowadzenia i rozpoczynania działalności gospodarczej, przyczyniają się do pobudzania lokalnej przedsiębiorczości, przyciągają podmioty zagraniczne i zachęcają je do tworzenia nowych miejsc pracy. Ważnym aspektem każdego z wymienionych parków jest działalność inkubatorów technologicznych lub inkubatorów przedsiębiorczości. Starania o tworzenie tego typu oferty dla start-upów pokazują, że samorządy nie pozostawiają młodych ludzi bez wsparcia infrastrukturalnego i mentorskiego. Na szczególną jednak uwagę zasługują te parki, które postanowiły się wyspecjalizować. Korzystają w ten sposób z lokalnych uwarunkowań jak np. Elbląski na Modrzewinie Południe w zakresie rozwoju branży meblarskiej czy Kwidzyński Park Przemysłowo-Technologiczny w dziedzinie odnawialnych źródeł energii. Wszystkie wpisują się w Lokalne Strategie Rozwoju Regionalnego swoich województw i aktywnie wykorzystują możliwości, jakie stwarza Unia Europejska.

Fot. Smartlink

Autor:Izabela Rutkowska 


powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości