Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Słownik Innowacji - Leksykon haseł
Słownik Innowacji - haseł
Hasło:
Rodzaj:Słownik2011
Język:pl

to wspierania inwestycji w nowe technologie, wprowadzony na mocy Ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej z dn. 29.07.2005 r. Od 2008, w zmienionej postaci, oferowany przedsiębiorcom na mocy nowej Ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej z dn. 30.05.2008 r. O mogą ubiegać się mikro, mali i średni przedsiębiorcy chcący nabyć lub wykorzystać własną, nową (nie stosowaną na świecie dłużej niż 5 lat) technologię do produkcji nowych wyrobów lub modernizacji istniejącej już linii produkcyjnej. Kredyt pokrywa inwestycji, a ponadto , który udokumentuje sprzedaż towarów i usług powstałych w jej wyniku, ma możliwość ubiegania się o premię technologiczną.

Kredyt, w dowolnej wysokości, udzielany jest przez banki komercyjne, które zawrą odpowiednie umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK), który obsługuje Fundusz Kredytu Technologicznego, z którego wypłacane są premie technologiczne Premie technologiczne przekazywane są przez BGK w całości lub ratach na spłatę kapitału kredytu technologicznego. Premia technologiczna nie może przekroczyć kwoty 4 mln zł. Jednocześnie wielkość premii nie może przekroczyć określonych w ustawach poziomów pomocy publicznej.

W latach 2005–2006 Fundusz Kredytu Technologicznego (FKT) zasilony został z budżetu państwa kwotą ok. 150 mln. zł., co pozwoliło na udzielenie ponad 50 kredytów. W latach 2007–2013 FKT zasilany będzie z funduszy strukturalnych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Przewidywana kwota zasilenia FKT wynosi 409 mln euro.

Krzysztof GULDA

Źródła: [1] o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej z dn. 29.07. 2005 r., DzU 179 poz. 1485; [2] o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej z dn. 30.05.2008 r.; [3] www.bgk.pl

 Tłumaczenia:

  • en Technology Credit

 Artykuły na Portalu Innowacji:powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości