Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Słownik Innowacji - Leksykon haseł
Słownik Innowacji - haseł
Hasło:
Rodzaj:Słownik2011
Język:pl

Pojęcie dobrych praktyk pochodzi ze sfery zarządzania organizacją i bezpośrednio związane jest z benchmarkingiem . Ogólnie ujmując, można zdefiniować jako „procesy lub metody, które zrealizowane z powodzeniem, prowadzą do zwiększonej wydajności”.[1] nie są nowymi rozwiązaniami, są to działania sprawdzone w praktyce, działania wcześniej zastosowane z sukcesem w innych organizacjach. Ich wdrażanie ma na celu poprawę wyników działania organizacji, podniesienie jej wydajności i efektywności.
Uwzględniając aktualny poziom rozwoju organizacji i osiąganych wyników, za wzorcowe praktyki uważa się te działania, które spowodują wzrost dotychczasowego poziomu efektywności[2], a więc są to:[3]
– w przypadku organizacji o niskiej wydajności/efektywności – będą prowadzi do średniego poziomu wydajności,
– w przypadku organizacji o średnim poziomie wydajności/efektywności – wdrożenie dobrych praktyk poprawi wydajność do wysokiego poziomu,
– w odniesieniu do organizacji o wysokim poziomie wydajności/efektywności – zastosowanie dobrych praktyk pozwoli na osiągnięcie szczytowej wydajności.
Nie można wskazać ogólnie, dobrych praktyk dla wszystkich czy jakiejś grupy odbiorców. Ich wybór i wdrażanie powinno dokonywać się zawsze indywidualnie i być poprzedzone procesem selekcji i oceny wybranych sposobów działania jako wzorcowych.[4] Wybór dobrych praktyk powinien uwzględniać między innymi specyfikę działania, poziom rozwoju czy otoczenie w którym funkcjonuje podmiot. Dobrymi praktykami dla danej organizacji będą te rozwiązania i działania, których wdrożenie spowoduje osiąganie lepszych wyników.

Aleksandra NOWAKOWSKA
Magdalena NOWAK


Źródła: [1] L. Sang-Hoon, S. R. Thomas, C. L. Macken, R. E. Chapman, R. L. Tucker, I. Kim, Economic value of combined bestpractice use, „Journal of Management in Engineering”, 2005, Vol. 21, Issue 3; [2] C. Johnson, Leveraging for operational excellence, „J. Management”, 1/1997; [3] report – an analysis of management practices that impact performance, “International Quality Study, American Quality Foundation and Ernst&young”, New York 1993; [4] What is benchmarking?, American and Quality Center, Houston 1994; [5] S. Dani, J. A. Harding, K. Case, R. I. M. Young, S. Cochrane, J. Gao, D. Baxter, A methodology for best practice management, „Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers. Part B: Engineering Manufacture”, Vol. 220 Issue 10, 2006.

 Tłumaczenia:

  • en Best Practices

 Artykuły na Portalu Innowacji:powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości