Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Słownik Innowacji - Leksykon haseł
Słownik Innowacji - haseł
Hasło:PREZES URZĘDU PATENTOWEGO
Rodzaj:
Język:pl
Osoba stojąca na czele →Urzędu Patentowego RP powoływana i odwoływana przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki (na okres pięciu lat). Kieruje Urzędem i reprezentuje go na zewnątrz oraz ustala szczegółową organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych. [M.G.]

 Tłumaczenia:

  • de Präsident des Patentamtes
  • fr président de l’Office des brevets
  • en president of Patent Office

 Artykuły na Portalu Innowacji:powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości