Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Słownik Innowacji - Leksykon haseł
Słownik Innowacji - haseł
Hasło:
Rodzaj:
Język:pl
PWN definiuje konkurencję jako współzawodnictwo między →jednostkami gospodarczymi, którego celem jest osiągnięcie jak największych korzyści przy sprzedaży →towarów. W literaturze ekonomicznej (M. Syrek) określa się konkurencję jako wybór najkorzystniejszych warunków wymiennych, zapewniających jak najwyższe dochody. Wyróżnia się następujące rodzaje konkurencji: wolną (idealną) konkurencję, czystego monopolu i oligopolityczną. Wolna – to walka →przedsiębiorców o rynek niekrępowana przez → państwowy, prywatny lub naturalny. Najszerzej traktuje się pojęcie konkurencji w literaturze prawniczej utożsamiając je z możliwością rywalizowania na rynku przez samodzielne →podmioty gospodarcze w warunkach wolności gospodarczej do osiągnięcia tego samego celu gospodarczego (prowadzenia interesów z coraz szerszym kręgiem →klientów, dostawców, odbiorców). [K.Cz.]
*M. Syrek, Ekonomia, Katowice 1994
** J. Szwaja, Rola i znaczenie konkurencji w gospodarce rynkowej (w:) J. Szwaja (red.), o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, Warszawa 2000; M. Zdyb, Podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej. Uczciwa (w:) tenże, Prawo działalności gospodarczej. Komentarz, Zakamycze 2000

 Tłumaczenia:

  • en competition
  • fr concurrence
  • de der Wettbewerb

 Artykuły na Portalu Innowacji:powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości