Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Słownik Innowacji - Leksykon haseł
Słownik Innowacji - haseł
Hasło:
Rodzaj:Słownik2011
Język:pl

to sieć około 600 organizacji europejskich, w tym izb handlowych, regionalnych agencji rozwoju i ośrodków transferu technologii na uczelniach wyższych oraz około 4 tys. doświadczonych specjalistów z 49 krajów, której zadaniem jest wspieranie małych przedsiębiorstw i doradzanie im w kwestii unijnych strategii politycznych, programów i możliwości finansowania. W skład wchodzą też podmioty spoza UE: z Turcji, Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, Norwegii, Islandii, Armenii, Ukrainy, Izraela, Szwajcarii, Chin, USA, Meksyku, i in [1].
Sieć świadczy pomoc małym i średnim przedsiębiorstwom, które szukają partnerów w innym kraju UE, potrzebują porad dotyczących sposobu pracy nad innowacyjnymi projektami lub chcą poznać zasady ubiegania się o dofinansowanie z europejskich środków na badania naukowe.
Zadaniem sieci jest zachęcanie firm do współpracy ponad granicznej. Sieć jest źródłem informacji i porad w zakresie zasad funkcjonowania na jednolitym rynku europejskim dla firm, którym często trudno jest nadążyć za zmianami w unijnych przepisach i polityce. Sieć informuje również przedsiębiorstwa o dostępnych źródłach finansowania działalności przedsiębiorstw ze środków unijnych. Działania sieci koncentrują się na udostępnieniu MŚP pełnego zakresu świadczonych usług, niezależnie od tego, do którego ośrodka się zwróci.
Rolą sieci jest także umożliwienie Komisji Europejskiej pełniejszej orientacji w potrzebach małych i średnich przedsiębiorstw. Z drugiej strony sieć zgłasza Komisji, czy unijne strategie i inicjatywy odpowiadają wymogom firm i czy nie utrudniają swobodnego rozwoju konkurencyjności i innowacyjności.


Sieć funkcjonuje od roku 2008 i powstała z połączenia 250 ośrodków Innovation Relay Centers (IRC) z 270 ośrodkami Euro Info Centers (EIC) w nową zintegrowaną sieć, świadczącą kompleksowe usługi dla MSP.
oferuje przedsiębiorcom pakiet usług obejmujących:
– usługi w zakresie transferu technologii,
– usługi w zakresie funkcjonowania firm na jednolitym rynku europejskim,
– usługi w zakresie wykorzystania środków Programów Ramowych Badań i Rozwoju UE na badania realizowane przez MSP.
Cele działalności EEN obejmują wspomaganie procesu transferu technologii, ułatwianie współpracy pomiędzy twórcami i użytkownikami nowych rozwiązań technicznych i doprowadzanie do podpisania stosownych umów gospodarczych. Działalność ośrodków Enterprise Europoe Network w tym zakresie obejmuje:
– promocję innowacyjnych rozwiązań oferowanych przez MSP;
– identyfikację technologii innowacyjnych poszukiwanych przez MSP;
– promocję współpracy technologicznej pomiędzy różnymi podmiotami;
– ułatwianie dostępu MSP do rozwiązań technologicznych opracowanych w instytucjach badawczych.
Aktualnie istnieje możliwość zapoznania się z opisami ok. 13 000 oferowanych bądź poszukiwanych technologii.
Typowy cykl działań podejmowanych w tym obszarze przez ośrodki obejmuje:
– nawiązanie roboczego kontaktu z przedsiębiorstwem i przeprowadzenie audytu technologicznego;
– identyfikację technologii spełniających oczekiwania przedsiębiorstwa;
– znalezienie partnerów do realizacji przedsięwzięcia polegającego na transferze technologii;
– doradztwo w zakresie różnych aspektów procesu transferu technologii;
– wspomaganie negocjacji umowy transferu technologii.
Drugim głównym celem działalności jest Integracja małych i średnich przedsiębiorstw z Jednolitym Rynkiem Unii Europejskiej. W tym zakresie sieć podejmuje następujące działania:
– udzielanie informacji o unijnych programach realizowanych w Polsce lub tych programach europejskich, które są dostępne dla polskich firm lub instytucji;
– przekazywanie informacji o rynkach Unii Europejskiej;
– udzielanie informacji nt. źródeł finansowania dla sektora MSP;
– proponuje pomoc w znalezieniu partnerów do współpracy gospodarczej za pośrednictwem sieci oraz Business Cooperation Database;
– oferowanie szczegółowych informacji o podstawach prawnych oraz zasadach funkcjonowania Unii Europejskiej; w tym informacji o: formalno-prawnych zasadach współpracy gospodarczej z partnerami z Unii, normach i standardach towarowych, regulacjach prawa handlowego etc.);
– organizowanie wyjazdów studyjnych i misji handlowych mających na celu ożywienie współpracy pomiędzy regionami i krajami;


– udzielanie odpowiedzi na pytania przedsiębiorców z krajów UE, dotyczących warunków formalnoprawnych działalności gospodarczej w Polsce oraz możliwości współpracy z polskimi przedsiębiorstwami i instytucjami.
Trzecim głównym celem działalności to pomoc MSP w uczestnictwie w Programach Ramowych Badań i Rozwoju UE i podejmowaniu przez nie ponad granicznej współpracy badawczej.
W Polsce ośrodki sieci skupione są w czterech konsorcjach w skład, których wchodzi 30 wyspecjalizowanych podmiotów świadczących bezpłatnie usługi oferowane przez sieć i działających na zasadzie „zawsze właściwych drzwi”.
Komisja Europejska dofinansowuje sieć kwotą 320 mln euro w okresie 2008-2013, co stanowi 60% kosztów jej funkcjonowania. Pozostałe środki niezbędne dla funkcjonowania sieci pochodzą ze środków państw członkowskich i przedsiębiorstw. Podstawę prawną powołania sieci stanowi  ustanawiający Program Ramowy na rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CIP) a w szczególności jego Art. 21 [2].


Aleksander BĄKOWSKI


Źródła: [1] http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/index_en.htm; [2] http://ec.europa.eu/cip/index_en.htm.

 Tłumaczenia:

  • en Europejska Sieć Wspierania Przedsiębiorstw

 Artykuły na Portalu Innowacji:powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości