Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Słownik Innowacji - Leksykon haseł
Słownik Innowacji - haseł
Hasło:
Rodzaj:Słownik2011
Język:pl

jest efektem kooperacji (współpracy) różnych podmiotów/czynników, która przynosi szereg korzyści zdecydowanie przewyższających sumę ich indywidualnych działań (1+1+1+1>4). W wyniku współdziałania powstaje efekt synergii, który oznacza uzyskiwanie zwielokrotnionych korzyści dzięki umiejętnemu połączeniu elementów składowych. Pojęcie to jest terminem ogólnym wykorzystywanym między innymi w kręgach menedżerskich oraz przez osoby zajmujące się rozwojem gospodarczym. (efekty synergiczne) jest współcześnie często wykorzystywana przy analizie fenomenu terytorialnych skupisk aktywności gospodarczej, szczególnie w odniesieniu do przedsiębiorców, jak i podmiotów działających w ramach inkubatorów, parków technologicznych i przemysłowych, klastrów itp.). Efekt synergii, zwany synergizmem, powstaje głównie dzięki działaniom zsynchronizowanym i uzupełniającym się, które przebiegają w sprzyjającej atmosferze eliminującej walkę konkurencyjną między partnerami. Gdy firmy przestają postrzegać swoich sąsiadów jako groźnych konkurentów, a zaczynają dostrzegać w nich partnerów biznesowych, następuje wymiana doświadczeń, pogłębienie specjalizacji, szybki rozwój elastycznych powiązań kooperacyjnych, wspólna realizacja kompleksowych projektów. Dzięki temu ich wzajemne relacje są mniej sformalizowane i w rezultacie prowadzą do obniżenia kosztów działalności biznesowej.
Efekt synergii w działaniu firm pojawia się, gdy zaczynają one ze sobą ściśle współpracować. Dochodzi wówczas do zwiększenia zasięgu rynkowego, poprawy organizacji wewnątrz firm, oraz zmniejszenia kosztów niektórych działań (produkcja, promocja, zaopatrzenie, B+R itp.).
Z pojęciem synergii spotykać się można także w wielu innych dziedzinach dotyczących np.: zasobów ludzkich (HR), działalności zespołowej, treningu, zarządzania informacją i wiedzą.
Zjawiskiem przeciwnym do efektu synergii jest tzw. Syndrom Apollo (The Apollo Syndrome). Czasami efekt ten zwany jest także synergią ujemną (1+1+1+1<4). Występuje zwykle wtedy, gdy zespół składa się z indywidualistów, których brak elastyczności w działaniu, niezrozumienie roli i ambicje własne prowadzą do gorszych efektów niż w przypadku pracy indywidualnej każdego z członków zespołu.

Karol LITYŃSKI


Źródła: [1] http://pl.wikipedia.org; Enterprise Ireland, Commercialisation Fund – www.enter priseireland.com; [2] Zarządzania http://mfiles.ae.krakow.pl/modules.php?name=Guiki&MODE =SHOW&PAGE=Efekt%20synergii; [3] Internetowy Słowniczek Inwestora, www.investorwords. com/3899/proof_of_concept.html; [4] Internetowy Słownik Biznesu www.businessdictionary.com; [5] Parlament Europejski – roboczy w sprawie wykorzystania wiedzy w praktyce: Szeroko zakrojona strategia innowacyjna dla UE, Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, 4.12.2006.

 Tłumaczenia:

  • en Synergy

 Artykuły na Portalu Innowacji:powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości