Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Słownik Innowacji - Leksykon haseł
Słownik Innowacji - haseł
Hasło:
Rodzaj:
Język:pl
Proces kierunkowych przemian w →technice, w toku którego dokonuje się doskonalenie metod techniki, ich przechodzenie ku formom wyższym (doskonalszym pod określonym względem, np. konstrukcji lub funkcjonalności przedmiotów materialnych albo sposobów postępowania w zakresie oddziaływania na materię). Jak podkreśla F. Budziński (op.cit., s. 7), dominującą cechą tak rozumianego postępu technicznego są tylko takie ilościowe lub jakościowe zmiany techniczne, które zapewniają większą efektywność techniczną i ekonomiczną. Z tego względu za nie są uważane zmiany techniczne polegające na zmianie procesów wytwórczych w zakresie znanej wiedzy technicznej, które nie prowadzą do zmniejszenia nakładów na jednostkę produktu w sensie zarówno fizycznym, jak i wartościowym, ani stosowanie nowej wiedzy technicznej, jeżeli nie pozwala ono na uzyskanie korzystniejszych relacji nakładów i efektów. W ogólnym rozumieniu ma miejsce, gdy określona produkcja może być osiągnięta przy mniejszych nakładach czynników, dzięki technicznej zmianie, lub jeśli przy tym samym nakładzie czynników może być osiągnięta większa produkcja.. Za szczególne formy postępu technicznego uważa się postęp w metodach wytwarzania (postęp technologiczny) oraz w zakresie produktów (tamże, odpowiednio s. 8 i nast. oraz 32 i n.). [A.Sz.]
* F. Będziński, Formy i geneza postępu technicznego, ZNUJ PWiOWI 1974, z. 4

 Tłumaczenia:

  • en advance in the art
  • fr progres technique
  • en technical progress
  • de technischer Fortschritt

 Artykuły na Portalu Innowacji:powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości