Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Słownik Innowacji - Leksykon haseł
Słownik Innowacji - haseł
Hasło:PRODUKTYWNOŚĆ
Rodzaj:Słownik2011
Język:pl

to stosunek wytworzonych dóbr i usług do nakładów pracy, materiałów i funduszy. [1, s. 260] Miary produktywności są bardzo różne, mogą dotyczyć poszczególnych czynników wytwórczych lub też łącznie wszystkich zastosowanych czynników produkcyjnych. Można wyróżnić produktywność całkowitą i produktywność cząstkową:[2,3]

1. Produktywność całkowita odnosić się będzie do całości systemu i wyrażać będzie stosunek całkowitej ilości produkcji do łącznej ilości zasobów zużytych lub wykorzystanych do jej wytworzenia.
2. Produktywność cząstkowa oznacza stosunek całkowitej ilości produkcji (albo ilości produktów poszczególnych rodzajów) do ilości poszczególnych rodzajów zasobów zużytych bądź wykorzystanych do ich wytworzenia. Dla przykładu, można mówić o produktywności kapitału, pracy, materiałów itp.Magdalena NOWAK

Źródła: [1] R. A. Weber, Zasady zarządzania organizacjami, PWE, Warszawa 1996 [2] S. Lis (red.), Vademecum produktywności, Placet, Warszawa 1999 [3] A. Kosieradzka, S. Lis, Programowanie poprawy produktywności, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „Orgmasz”, Warszawa 1998

 Tłumaczenia:

  • en Productivity


powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości