Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Słownik Innowacji - Leksykon haseł
Słownik Innowacji - haseł
Hasło:
Rodzaj:Słownik2011
Język:pl

człowieka i zasoby intelektualne są obecnie najbardziej wartościowym zasobem i czynnikiem rozwoju. Ogólnie interpretowana jest jako informacja przedłożona do produktywnego użytku. Jest to ogół wiarygodnych informacji o rzeczywistości wraz z umiejętnościami ich wykorzystania. jest informacją osadzoną w kontekście organizacyjnym, gospodarczym, społecznym. jest zastosowaniem informacji w praktyce. Wymaga zaangażowania człowieka, jego zdolności do analizowania i wyciągania wniosków.

charakteryzuje się specyficznymi cechami odróżniającymi ją od pozostałych zasobów. Wśród nich na uwagę zasługują przede wszystkim te cechy, które definiują wiedzę jako zasób quasi publiczny (ang. quasi-public good):

– niewyczerpywalność – w trakcie użytkowania nie zużywa się tak jak pozostałe zasoby, a wręcz przeciwnie – jej wartość wzrasta;
– symultaniczność – ta sama może być wykorzystywana w różnych miejscach przez wiele osób;
– nieliniowość – trudno jest przewidzieć skutki stosowania danej wiedzy – ta sama w różnych sytuacjach może prowadzić do diametralnie różnych efektów.

Aleksandra NOWAKOWSKA

Źródła: [1] V. K. Matur, Human capital-based strategy for regional economic development, Economic Development Quarterly 1999; [2] M. Strojny, Zarządzanie wiedzą w Polsce 2004. Wyniki projektu badawczego KPMG, „E-mentor”, 5/2004; [3] A.Nowakowska, Z. Przygodzki, M. Sokołowicz, Region w gospodarce opartej na wiedzy, Wyd. Difin, Warszawa 2011, [4] M. Kolarz, Znaczenie wiedzy i kapitału intelektualnego we współczesnej gospodarce i organizacji [w:] Kapitał ludzki w dobie integracji i globalizacji, red. B. Kożusznik, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2005.

 Tłumaczenia:

  • en Knowledge

 Artykuły na Portalu Innowacji:powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości