Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Słownik Innowacji - Leksykon haseł
Słownik Innowacji - haseł
Hasło:UMOWA
Rodzaj:
Język:pl
Czynność prawna, zawierająca co najmniej dwa zgodne →oświadczenia woli (złożone najczęściej w formie pisemnej) zmierzające do powstania, zmiany lub ustania →stosunku prawnego. →Strony mogą zawierać umowy określone ustawowo (w przepisach →kodeksu cywilnego) tzw. umowy nazwane (np. najem, sprzedaż, darowizna) lub nienazwane albo mieszane. Inna → określa charakter prawny umów np. realne i konsensualne, zobowiązujące i rozporządzające. Najczęściej występują umowy dwustronne zobowiązujące; szczególną ich odmianą są umowy wzajemne, w których świadczenie jednej strony jest odpowiednikiem świadczenia strony drugiej (np. przeniesienie własności rzeczy w zamian za zapłatę ceny określonej w umowie sprzedaży). W →prawie własności przemysłowej funkcjonują następujące umowy: o dokonanie →projektu wynalazczego, o realizację projektu wynalazczego, o udzielenie pomocy przy projektach wynalazczych, o →wspólności prawa do ( i z ) patentu, prawa ochronnego, o do ( i z) patentu, prawa ochronnego, →umowy licencyjne, w tym umowy o udostępnienie niechronionego projektu wynalazczego stanowiącego tajemnicę, umowy sublicencyjne itd. [K.Cz.]
** T. Szczepanik, A. Szewc, Umowy w zakresie własności przemysłowej, Warszawa 1993; W. Czachórski, Umowy (w:) W. Czachórski, M. Brzozowski, M. Safjan, E. Skowrońska-Bocian (aktualiz.), Zobowiązania. Zarys wykładu, Warszawa 1994

 Tłumaczenia:

  • en arrangement
  • en convention
  • de der Vertrag
  • fr le contrat

 Artykuły na Portalu Innowacji:powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości