Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Słownik Innowacji - Leksykon haseł
Słownik Innowacji - haseł
Hasło:
Rodzaj:
Język:pl
Wynagrodzenie za używanie cudzych pieniędzy lub innych rzeczy zamiennych bądź za opóźnienie zapłaty wymagalnej już sumy pieniężnej, bądź wreszcie za utratę możliwości używania sumy wyłożonej w interesie drugiej →strony i podlegającej zwrotowi. Charakteryzuje się tym, że jest: a) płatne z reguły w rzeczach zamiennych tego samego rodzaju, co dług główny (podstawowe znaczenie w obrocie mają pieniężne), b) jego wysokość jest obliczona według pewnej stopy procentowej w stosunku do czasu użycia tej sumy, c) jest →świadczeniem ubocznym istniejącym obok świadczenia głównego, stanowiącego właściwy przedmiot →zobowiązania między stronami. Źródłem zobowiązania do zapłaty odsetek jest zawsze szczególny →tytuł prawny, zgodnie bowiem z art. 359 § 1 k.c. należą się tylko wówczas, gdy wynika to z →czynności prawnej (tzw. umowne) albo z →ustawy ( ustawowe), z →orzeczenia sądu lub z →decyzji innego właściwego organu. [A.Sz.]
** Z. Radwański (red.), System prawa cywilnego, t.3, cz.1, Prawo zobowiązań - część ogólna, Wrocław 1981, s.142-151

 Tłumaczenia:

  • fr intérêt
  • en interest
  • de Prozente
  • de Zinsen

 Artykuły na Portalu Innowacji:powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości