Publikacje

Badania klastrów pokazują, iż dla sprawnego funkcjonowania klastrów, niezbędne są nie tylko środki finansowe, ale przede wszystkim wiedza i informacje nt. różnych aspektów życia klastrów. Publikacje, obok seminariów, szkoleń, konferencji, wizyt studyjnych, stanowią bardzo ważne źródło wiedzy nt. klastrów, stosowanych struktur i powiązań, metod i działań w zakresie zarządzania, współpracy i komunikacji, promocji czy internacjonalizacji. Publikacje to również cenne źródło dobrych praktyk klastrowych zidentyfikowanych w Polsce i na świecie.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach realizowanych projektów wydaje publikacje m.in. dla klastrów, a także promuje ciekawe pozycje w tym zakresie wydawane przez innych. Wydawnictwa, z którymi warto się zapoznać, to m.in.:

  • publikacje, poradniki, raporty, w tym tłumaczenia ciekawych pozycji zagranicznych;
  • badania i analizy;
  • artykuły w prasie oraz informacje o wydarzeniach klastrowych krajowych i zagranicznych na Portalu Innowacji.

Publikacje PARP rozpowszechniane są bezpłatnie podczas konferencji, seminariów i innych spotkań z klastrami, organizowanych przez PARP.

W miarę posiadanych zasobów możliwa jest także wysyłka książek na zamówienie koordynatorów klastrów, skierowane na adres: klastry@parp.gov.pl


powrót | do góry | strona główna | mapa serwisu | kalendarium | regulamin serwisu | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości