Klastry w Polsce

KLASTER

Klaster to geograficzne skupisko wyspecjalizowanych podmiotów, połączonych wzajemnymi interakcjami, działającymi w pokrewnych lub komplementarnych branżach, jednocześnie współdziałających i konkurujących ze sobą, w tym w szczególności: przedsiębiorstw, organizacji badawczych, instytucji otoczenia biznesu, podmiotów publicznych.

Klaster charakteryzuje się m.in. następującymi cechami:

  • zaangażowanie podmiotów reprezentujących: przedsiębiorstwa, organizacje badawcze oraz administrację;
  • wysoki poziom interakcji pomiędzy zaangażowanymi podmiotami;
  • koncentracja wokół dominującej/pokrewnej branży;
  • koncentracja geograficzna i świadomość terytorialnej tożsamości klastra;
  • sformalizowana współpraca/podpisana umowa lub porozumienie  klastra;
  • wskazany podmiot pełniący funkcję koordynatora.

 

MAPA KLASTRÓW

Czasowe zawieszenie Mapy Klastrów

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uprzejmie informuje, iż w związku z zakończoną inwentaryzacją klastrów w Polsce, a co za tym idzie koniecznością całościowej aktualizacji informacji prezentowanych na Mapie Klastrów, narzędzie to zostaje czasowo zawieszone. Prowadzone będą m.in. prace o charakterze technicznym, mające na celu usprawnienie procesu wprowadzania i aktualizacji danych o klastrach. Ponowne udostępnienie Mapy klastrom oraz innym użytkownikom planujemy na przełomie kwietnia i maja br.

Osoby zainteresowane listą klastrów zachęcamy do zapoznania się z wykazem 134 klastrów zidentyfikowanych w toku inwentaryzacji, który stanowi załącznik nr 1 do Raportu z inwentaryzacji klastrów w Polsce 2015. Zachęcamy także do zapoznania się z listą koordynatorów 30 klastrów, którzy spełnili standardy zarządzania klastrem oraz listą 7 Krajowych Klastrów Kluczowych.

Przepraszamy za powstałe utrudnienia. W razie pytań prosimy o kontakt na adres: klastry@parp.gov.pl

Departament Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności


powrót | do góry | strona główna | mapa serwisu | kalendarium | regulamin serwisu | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości