Klastry na świecie

Badania potwierdzają, że przynależność do klastra przynosi wiele korzyści jego członkom. Klastry bowiem określane są jako motory wzrostu konkurencyjności i innowacyjności podmiotów w nich działających, w szczególności przedsiębiorców, co wprost przekłada się na rozwój regionów i kraju, a tym samym na dobrobyt mieszkańców.

Oprócz działalności własnej rozwój klastrów na świecie jest wspierany przez władze publiczne poziomu krajowego bądź regionalnego w ramach realizowanych programów polityki innowacyjności, w tym polityki klastrowej oraz jej instrumentów finansowych, skierowanych do koordynatorów klastrów, konsorcjów podmiotów, członków klastrów itp. Znaczną rolę wspierającą tym zakresie odgrywają inicjatywy podejmowane przez organizacje międzynarodowe m. in. Komisję Europejską (KE), czy Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) www.oecd.org, czy agendę Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego (UNIDO) www.unido.org .


powrót | do góry | strona główna | mapa serwisu | kalendarium | regulamin serwisu | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości