Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Newsy
2014/07/22 10:46:19
Przodujące europejskie centra ICT wg badania Komisji Europejskiej

Sprawozdanie, zaprezentowane przez Komisję Europejską, dotyczy unijnej strategii na rzecz wzmocnienia przodującej roli przemysłu i technologii Europy w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT). W sprawozdaniu przeanalizowano wszystkie regiony UE (1303 regiony NUTS3) pod względem aktywności w obszarze ICT i oceniono wyniki uwzględniając wagę kryteriów.  Europejska działalność w tej dziedzinie skupia się w 34 regionach w 12 krajach. Kluczowymi elementami sukcesu są możliwości finansowania (m.in. kapitał wysokiego ryzyka) oraz dostęp do najlepszych uniwersytetów i ośrodków badawczych.

centrów ICT

Szczegółową analizę centrów technologii  ICT w Unii Europejskiej umożliwia centrów ICT. ten pokazuje miejsca, w których rozwijają się technologie cyfrowe, i bada czynniki przyczyniające się do tego sukcesu. Charakterystyczne dla centrów technologii ICT jest przyciąganie największego wolumenu kapitału wysokiego ryzyka. W badaniach i aktywności patentowej pierwsze miejsce zajmują Niemcy. Z kolei biorąc pod uwagę wzrost zatrudnienia najszybciej rozwija się Lizbona w Portugalii oraz subregion rzeszowski w Polsce.

Centra technologii ICT w Europie

Największymi centrami technologii ICT w Europie są Monachium, Londyn i Paryż. Stanowią one grupę pierwszego poziomu wśród europejskich „biegunów doskonałości” w dziedzinie ICT.

Badanie podkreśla również wagę mniejszych regionów. Na przykład liczące 150 tys. mieszkańców miasto Darmstadt (Hesja, Niemcy), na podstawie wskaźników badań i innowacji oraz aktywności przedsiębiorców, zajmuje siódmą pozycję. Inne małe regiony, wykazujące się znaczącym dorobkiem, które zostały sklasyfikowane w grupie „drugiego poziomu” to Leuven (Belgia), Karlsruhe (Niemcy) i Cambridge (Wielka Brytania).

Ciekawe, że wśród pozostałych regionów, które znalazły się w ww. grupie próżno szukać regionów z największymi miastami europejskimi, liczącymi ponad milion mieszkańców. W tym gronie uwzględniono:

  • Sztokholm, ok. 825 tys. mieszkańców;
  • Helsinki (region Uusimaa), ok. 591 tys. mieszkańców;
  • Eindhoven (region Zuidoost-Noord-Brabant), ok. 221 tys. mieszkańców;
  • Amsterdam, ok. 813 tys. mieszkańców.

Miasta takie jak Mediolan, Berlin, Wiedeń, Madryt czy Bruksela znalazły się w grupie regionów „trzeciego poziomu”. Łącznie zaklasyfikowanych zostało w niej 23 regiony.

Droga do sukcesu

Jakie są składniki cyfrowego sukcesu? W branży ICT znaczenie regionu jest silnie powiązane z trzema kluczowymi kwestiami. Są to: działania w zakresie badań naukowych i rozwoju, zdolność do przyjęcia wiedzy przez rynek (innowacje), a także zdolność budowania intensywnej działalności gospodarczej wokół tych innowacji.

Uwidaczniają się pewne zależności, które stwarzają większe możliwości do wypracowania statusu prosperującego regionu ICT. W większości przypadków regiony te są obszarami przemysłowymi o długiej tradycji. Wykorzystały także historyczne szanse i możliwości (np. były lub są stolicami państw). Warunkiem koniecznym jest dysponowanie wysokiej klasy instytucjami edukacyjnymi, a także innymi kluczowymi podmiotami w sferze innowacji. Sprawne i efektywne wykorzystanie posiadanego potencjału jest ułatwione przez realizację długoterminowej strategii w zakresie badań naukowych i innowacji. Regiony te wykazują ponadto tendencję do funkcjonowania w podobnym sąsiedztwie (połowę z 34 „biegunów doskonałości” stanowią regiony sąsiadujące ze sobą).

Analogiczne zależności można również zaobserwować w innych regionach na świecie, np. Dolinie Krzemowej (USA), Bangalore (Indie) lub Changzhou (Chiny).

Wykorzystanie wyników

Konkluzje ze sprawozdania Komisji Europejskiej oraz centrów ICT zostaną wykorzystane przy formułowaniu unijnej polityki w zakresie wspierania innowacyjności. Zostaną one również włączone do projektu EURIPIDIS, który skupia się na polityce innowacji w zakresie ICT i transferze najlepszych pomysłów badawczych na rynek.

Projekt Europejskie bieguny doskonałości w dziedzinie ICT (European ICT Poles of Excellence, EIPE) jest realizowany przez Joint Research Centre oraz Dyrekcję Generalną ds. Sieci Komunikacyjnych, Treści i Technologii.

Najlepsze regiony na podstawie wskaźnika złożonego EIPE (Europejskie bieguny doskonałości w dziedzinie ICT):

Źródło: Komisja Europejska

Autor:Paweł Chaber  


powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości