Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Newsy
2013/08/19 11:53:32
Droga od inteligentnych sieci („Smart Grids”) do inteligentnych miast

Wspólnotowe Centrum Badawcze Komisji Europejskiej (JRC - Joint Research Centre) wraz Międzynarodowym Stowarzyszeniem Parków Technologicznych (IASP - International Association of Science Parks) zapraszają do uczestnictwa w organizowanej w Brukseli debacie „Europa i USA: od inteligentnych sieci do inteligentnych miast - rola Parków Technologicznych”.

Dyskusja podczas okrągłego stołu skupi się na wskazaniu roli parków technologicznych w rozwoju inteligentnych sieci a w szczególności na ich współpracy z władzami lokalnymi i stowarzyszeniami biznesu w Europie i USA.

Inteligentne sieci elektroenergetyczne cechują się komunikacją między wszystkimi uczestnikami rynku energii. Ostatnie lata to skokowy przyrost inteligentnych sieci zarówno pod względem ilościowym jak i stopnia oddziaływania. Proces ten jest zauważalny zarówno w Europie jak i Stanach Zjednoczonych. Jednak aby urzeczywistnić możliwości jakie daje ta konieczne jest powstanie nowych modeli biznesowych opierających się na jej wykorzystaniu. To, wraz z nowymi uregulowaniami, może wpłynąć na zmianę sposobu zachowania ostatecznych klientów i końcowych odbiorców energii.

Debata ma na celu wskazanie i omówienie praktyk współpracy parków technologicznych z otoczeniem, które wskażą istotną ich rolę we wdrażaniu tych zamian. Parki działają jako pośrednicy między światem nauki i biznesem w rozpowszechnianiu wyników badań i wdrażaniu innowacji opartych na inteligentnych sieciach. Podczas spotkania szczegółowo przedstawione zostaną dwa przykłady (jeden z Europy i jeden z USA).

Spotkanie jest adresowane szczególnie do przedstawicieli władz lokalnych, miast ale również usługodawców i innych organizacji, które mogą podjąć współpracę przy rozwoju Inteligentnych Sieci.

Debata odbędzie się 25 września 2013 r. w Brukseli.

Zgłoszenia należy wysyłać na adres: JRC-A2-EVENTS@ec.europa.eu. nadsyłania zgłoszeń upływa 31 sierpnia.

Więcej informacji można znaleźć w załączniku [j. angielski].

Autor:Łukasz Sztern 


powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości