Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Newsy
2015/07/02 14:17:11
Sukces Toruńskiego Parku Technologicznego

Projekt: Rozbudowa i rozwój działalności Toruńskiego Parku Technologicznego  jako jedyny projekt z Polski znalazł się wśród 17 finalistów 8.edycji prestiżowego ogólnoeuropejskiego konkursu RegioStars 2015 organizowanego przez Komisję Europejską. Projekt zgłoszony został w kategorii: Inteligentny wzrost gospodarczy − uwalnianie potencjału wzrostu MŚP na rzecz gospodarki cyfrowej.

TPNT Biuro 1

O konkursie

Celem konkursu RegioStars jest promocja dobrych praktyk w rozwoju regionalnym, a także wyróżnienie oryginalnych i inspirujących projektów współfinansowanych ze środków unijnych funduszy spójności, które mogłyby być wzorcem dla innych regionów i osób zarządzających projektami.

Jury konkursu RegioStars wybrało 17 finalistów (spośród 143 zgłoszonych projektów) w oparciu o cztery najważniejsze kryteria: innowacyjność, wpływ na gospodarkę i społeczeństwo, zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz współpracę partnerską.

Zwycięskie projekty zostaną ogłoszone podczas tegorocznego Tygodnia Europejskich Regionów i Miast (OPEN DAYS), który będzie miał miejsce w Brukseli od 12 do 15 października 2015 r.

O nagrodzonym projekcie

Projekt: Rozbudowa i rozwój działalności Toruńskiego Parku Technologicznego realizowany jest jako kluczowy z działania 5.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Jego celem jest zwiększenie dostępności i upowszechnienie korzystania z zasobów informatycznych w modelu tzw. chmury obliczeniowej (cloud computing). Ten sposób korzystania z zasobów informatycznych – z uwagi na oddzielenie warstwy technologicznej (sprzętu i oprogramowania) od użytkownika, który może dzięki temu skoncentrować się wyłącznie na korzystaniu z zasobów, a nie na ich obsłudze – przynosi znaczące korzyści zarówno przedsiębiorcom, jak i sektorowi publicznemu.

TPNT Biuro 2

Dzięki projektowi stworzona została nowoczesna infrastruktura, której kluczowym elementem jest jedno z najnowocześniejszych centrów przetwarzania danych w Polsce – Exea Data Center. Z jego usług korzystają przedsiębiorcy, a w szczególności firmy informatyczne, które mogą bez nakładów inwestycyjnych i związanego z tym ryzyka tworzyć, wdrażać i sprzedawać własne, innowacyjne usługi w modelu chmury obliczeniowej. Dotyczy to również startupów, które rozwijają swoją działalność w inkubatorze Exea Smart Space, który powstał również w ramach realizowanego projektu.

Więcej informacji:

Autor:Informacja prasowa 
powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości