Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Przeglądy polskiej prasy i Internetu
2011/03/29 14:34:36
Jak ocenia Anioł Biznesu

Większość start upów, prędzej czy później, zaczyna poszukiwać inwestora. Mają do wyboru instytucje w postaci funduszy oraz prywatnych inwestorów zwanych Aniołami Binzesu. Nie wdając się w wymienianie różnic pomiędzy jednymi a drugimi, skupmy się na tym, co biorą pod uwagę, weryfikując napływające do nich projekty.

Praktyki te syntetycznie ujął Piotr Wilam – jeden z niewielu polskich Aniołów Biznesu, który zainwestował mię­dzy innymi w Merlin.pl i Grono.net. Jest on współzałożycielem i współtwórcą koncepcji połączenia wydawnictwa turystycznego Pascal, producenta multimedialnych pro­gramów komputerowych Optimus Pascal i departamen­tu Internetu Optimusa, w wyniku którego powstała w 1999 r. Optimus Pascal SA (obecnie Gru­pa Onet.pl SA). W wyniku tej fuzji znalazł się na liście najbogatszych Polaków tygodnika Wprost. Z wykształcenia filo­zof i matematyk.

Jego zdaniem, aby zwiększyć swoje szanse na pozyskanie kapitału (zarówno finansowego, jak i know-how) od funduszu bądź inwestora prywatnego, należy mieć obrany kierunek strategiczny - wyraźnie zdefinio­wany pomysł, jaki chcemy zrealizować. Kolejnym aspektem, któremu inwestorzy bacznie się przypatrują jest przywództwo. Ogromną rolę w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnej odgrywa osoba lidera i jego zespołu. Gdy brakuje lidera,  nawet najlepsze pomysły grzęzną w fazie koncepcji lub nigdy niedokończonych prototypów. Lider powinien posiadać tak zwaną sprawność operacyjną, będącą kolejnym elementem szczególnie istotnym dla inwestorów. Sprawność operacyjna to m.in. zdolność do wyznaczania i dotrzymywania kamieni milowych w realizowanych projektach. To lider odpowiada za to, by „dowieźć” na czas, to, co zostało obiecane.

Last, but not least – ważna jest umiejętność oszacowania, jakie zasoby potrzebne są do realizacji konkretnego przedsięwzięcia. „Aspekt finansowy jest niezwykle istotny dla każdego biznesu, ale w mojej hierachii ważności stoi znacznie niżej niż ludzie, strategia i sprawne działanie”, twierdzi Piotr Wilam. Podobną opinię wyrażają tysiące polskich i zagranicznych inwestorów.

Źródło: Magazyn Proseed, nr.9, 3/2011

Opracował Tomasz Królikowski we współpracy z Miłoszem Wójcikiempowrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości