Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Słownik Innowacji - Leksykon haseł
Słownik Innowacji - haseł
Hasło:
Rodzaj:Słownik2011
Język:pl

jest to rodzaj finansowania o charakterze udziałowym (realizowanego głównie poprzez zakup akcji bądź udziałów spółki) średnio- lub długoterminowym –i przeznaczonego głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw, nienotowanych na giełdzie papierów wartościowych, a posiadających znaczący potencjał szybkiego rozwoju. Akcje/udziały tych przedsiębiorstw nabywane są z zamiarem ich późniejszej odsprzedaży.

Przychody ze sprzedaży akcji/udziałów przedsiębiorstwa są dla inwestora podstawowym źródłem odzyskania zainwestowanego kapitału oraz realizacji zysków. Głównym źródłem zysków inwestora jest przyrost wartości przedsiębiorstwa.

V.c. zajmuje istotne miejsce w zakresie finansowania projektów innowacyjnych, realizowanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa. Jego szczególną cechą jest finansowanie firm powstających i rozwijających się na bazie innowacji (etapy rozwoju firmy innowacyjnej). Szczególnie istotne cechy to m.in.: zdolność podejmowania znaczącego ryzyka, długoterminowość inwestycji, brak konieczności spłaty kapitału i odsetek oraz często wsparcie udzielane małej firmie w zakresie zarządzania (charakter wsparcia różni się w zależności od rodzaju inwestora).

Inwestycje realizowane są przez wyspecjalizowane instytucje inwestycyjne (), osoby fizyczne (anioły biznesu) lub duże przedsiębiorstwa (korporacyjny ).

Pojęcie jest pojęciem węższym, niż pokrewne pojęcie – private equity. Private equity oprócz inwestycji w małe i średnie przedsiębiorstwa, obejmuje również angażowanie się w różnego typu operacje kapitałowe, niezwiązane bezpośrednio z procesem innowacyjnym w tym: finansowanie wykupów menedżerskich (buyouts), finansowanie pomostowe, fuzje i przejęcia (mergers and acquisitions, M&A), restrukturyzacje finansowe przedsiębiorstw (turn-arounds), prywatyzacje, , , odpublicznienie firm.

Paweł GŁODEK

Źródła: [1] K. Sobańska, P. Sieradzan, Investycje private equity/, Key Text, Warszawa 2004; [2] W. D. Bygrave, J. A. Timmons, at the Crossroads, Harvard Business School Press, Boston 1992; [3] European Private Equlity & Association, Private Equity & Glossary, EVCA, 2002.

 Tłumaczenia:

  • pl Kapitał Ryzyka

 Artykuły na Portalu Innowacji:powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości