Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Słownik Innowacji - Leksykon haseł
Słownik Innowacji - haseł
Hasło:REKLAMA
Rodzaj:
Język:pl
Wszelkie starania zmierzające do upowszechnienia określonej →informacji w celu jej popularyzacji. Definicja zamieszczona w art. 4 pkt 6 ustawy o radiofonii i telewizji z dnia 29 grudnia 1992r. (Dz.U. z 2004 Nr 253, poz. 2531 ze zm.) brzmi: "reklamą jest każdy przekaz zmierzający do promocji sprzedaży albo innych form korzystania z →towarów lub →usług, popierania określonych spraw lub idei albo do osiągnięcia innego efektu pożądanego przez reklamodawcę, nadawany za →opłatą lub za inną formą wynagrodzenia". [K.Cz.]
** R. Skubisz, Pojęcie reklamy (w:) J. Szwaja (red.), o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, Warszawa 2000; A. Karpowicz, Jak się reklamować zgodnie z prawem, Warszawa 1997; R. Walczak, Prawne aspekty reklamy w ustawodawstwie polskim, europejskim i międzynarodowym. Orzecznictwo. Stan prawny na 1 stycznia 2001, Poznań 2001

 Tłumaczenia:

  • en advertisement
  • de die Reklame
  • de die Werbung
  • fr publicité
  • en publicity

 Artykuły na Portalu Innowacji:powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości