Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Słownik Innowacji - Leksykon haseł
Słownik Innowacji - haseł
Hasło:
Rodzaj:Słownik2011
Język:pl

idea proof-of-concept polega na wykazaniu słuszności/poprawności pomysłu. W tym celu rozwiązania musi udowodnić możliwość realizacji koncepcji oraz możliwość osiągnięcia zakładanych rezultatów. jest jedną z początkowych, lecz zasadniczych faz prowadzących do opracowania prototypu nowego rozwiązania i dotyczy zarówno nowych pomysłów w sferze materialnej (wynalazki), jak i niematerialnej (metodyka, oprogramowanie). Jest to faza prekomercjalizacyjna, która kończy się zwykle opracowaniem wersji demonstracyjnej, która nie jest kompletnym, finalnym rozwiązaniem, lecz pozwala udowodnić słuszność przyjętych założeń lub możliwość eksploatacji.

Koszty przeprowadzenia fazy spoczywają na właścicielu pomysłu (zbyt wczesna faza rozwoju projektu żeby pozyskać zewnętrzne źródła finansowania). Koszt przygotowania wersji demonstracyjnej wynalazku często przekracza możliwości indywidualnych twórców, co prowadzi do zaniechania prac wdrożeniowych lub rozwój projektu jest zbyt wolny żeby utrzymać cechy nowości rozwiazania. Dostrzegając w tym zjawisku jedną z istotnych barier wzrostu innowacyjności gospodarki, niektóre rządy tworzą fundusze publiczne przeznaczone na finansowanie grantów dla najlepszych pomysłów wybranych w drodze konkursu. Fundusze są administrowane przez agencje rządowe lub regionalne. Granty stanowią jednorazową bezzwrotną pomoc dla wynalazców. Środki z grantu, na ogół nieprzekraczające kwoty równoważnej kilkudziesięciu tysiącom złotych, mogą być przeznaczone na dokończenie konstrukcji modelu, analizę efektów działania, certyfikację, ochronę patentową, przygotowanie biznes planu itp.

Business Test służy sprawdzeniu, czy prezentujący swój pomysł na biznes przemyślał go starannie pod kątem zagadnień: własności przemysłowej, konkurencji, potrzeb finansowych, rozmiaru rynku, niezbędnej kadry itp. Wynik tego krótkiego testu w formie zestawu pytań kierowanych do przedsiębiorcy ułatwia inwestorom podjęcie decyzji o zainteresowaniu projektem.

Karol LITYŃSKI

Źródła: [1] Enterprise Ireland, Commercialisation Fund – , www.enterprise-ireland.com; [2] Jackson Walker, L.P.P – Startup Venture Toolbox, www.startupventuretoolbox.com; [3] Internetowy Słowniczek Inwestora, www.investor-words.com/3899/proof_of_concept.html; [4] Internetowy Słownik Biznesu, www.businessdictionary.com; [5] Microsoft Poland - Windows XP i XP – Planowanie wdrożenia w zarysie, www.microsoft.com/poland/windowsxp/officexp/planowanieWdrozenia7.mspx; [6] Programme, http://www.scottish-enterprise.com/start-your-business/proof-of-concept-programme.aspx; [7] Commercialisation Australia – Grants, www.commercialisatio-naustralia.gov.au, 2010.

 Tłumaczenia:

  • en Dowód Poprawności Koncepcji

 Artykuły na Portalu Innowacji:powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości