Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Słownik Innowacji - Leksykon haseł
Słownik Innowacji - haseł
Hasło:KNOW HOW
Rodzaj:Słownik2011
Język:pl

zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu Komisji Europejskiej nr 772/2004 z dn. 7.04.2004 r. w sprawie stosowania art. 81, ust. 1 Traktatu Europejskiego, dotyczącego transferu technologii, oznacza pakiet nieopatentowanych informacji praktycznych, wynikających z doświadczenia i badań, które są:
– niejawne, czyli nie są powszechnie znane lub łatwo dostępne,
– istotne, czyli ważne i użyteczne z punktu widzenia wytwarzania produktów objętych umową,
– zidentyfikowane, czyli opisane w wystarczająco zrozumiały sposób, aby można było sprawdzić czy spełniają kryteria niejawności i istotności.
Te praktyczne informacje składające się na powinny być utrwalone na jakimś nośniku. w umowach chodzi o to, że jedna przekazuje drugiej pewien opis procesu technologicznego czy organizacyjnego za wynagrodzeniem. Druga zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy przekazywanej wiedzy.
musi mieć charakter sekretu lub nowości i może być chronione lub nie chronione patentami. Element sekretu powoduje, że dany wyrób posiada wartość ekonomiczną, jak towar. W odróżnieniu od patentów, nie jest chronione specyficznym prawem. Kradzież sekretu może być zaskarżona do sądu wyłącznie z tytułu naruszenia zasad konkurencji.

Krzysztof GULDA

Źródła: [1] Rozporządzenie Komisji Europejskiej nr 772/2004 z dn. 7.04.2004 r. w sprawie stosowania art. 81, ust. 1 Traktatu Europejskiego dotyczącego transferu technologii; [2] P. Waglewski, Prawo & www.vagla.pl

 Tłumaczenia:

  • en Wiedzieć Jak

 Artykuły na Portalu Innowacji:powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości